Raspuns la solicitare de clarificari

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investeste in oameni!”

 

 

PROCEDURA COMPETITIVA

SERVICII de consultanta in gestionarea resurselor umane

Cod CPV  – 79414000-9

 

RASPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARI

 

 

Referitor la prevederile documentatiei pentru ofertanti, intocmita pentru derularea procedurii competitive de “SERVICII de consultanta in gestionarea resurselor umane”, cod CPV 79414000-9, un operator economic a solicitat clarificari la care au fost formulate urmatoarele raspunsuri:

Intrebare:

         Cu privire la capitolul V “Criteriile de calificare si/sau selectie”:

         Intrebarea 1.

         Conform punctului 2) al documentatiei “Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)”, paragraful 8 prin care se solicita prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa reiasa existent in domeniul de activitate al ofertantului a codului C.A.E.N. corespunzator serviciului care face obiectul procedurii sau similar, va rugam sa specificati clasa CAEN, respective codul CAEN agreat de dumneavoastra in cadrul desfasurarii acestui tip de contract.

         Raspuns intrebarea 1:

   Coduri CAEN eligibile:

7830 – Servicii de furnizare si management a fortei de munca

7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management

         Solicitare clarificare:

            Codurile CAEN sunt eligibile simultan sau este necesar unul dintre ele, iar in acest caz, va rugam sa specificati care anume.

 

Raspuns:

            Codurile CAEN sunt eligibile ori unul ori altul sau simultan.

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved