Proiectul Phare “Instruiţi în vederea creşterii productivităţii angajaţilor din domeniul maselor plastice”

Proiectul are o durată de 10 luni ÅŸi are ca obiectiv general promovarea competitivităţii ÅŸi adaptabilităţii forÅ£ei de muncă existentă la toate nivelurile ierarhice din întreprinderi, în vederea creÅŸterii productivităţii la locul de muncă a angajaÅ£ilor din regiunea BucureÅŸti Ilfov. 
 
Obiectivele specifice vizează
-Dezvoltarea competenÅ£elor în domeniile marketing / marketing de susÅ£inere a vânzărilor / comportament organizaÅ£ional – comunicare recunoscute la nivel naÅ£ional prin certificări CNFPA pentru 48 adulÅ£i cu vârste cuprinse între 20-55 ani, bărbaÅ£i ÅŸi femei, care fac parte din toate nivelurile ierarhice, din regiunea BucureÅŸti Ilfov;
-Dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute la nivel naÅ£ional/internaÅ£ional prin certificări CNFPA/ECDL pentru 24 adulÅ£i cu vârste cuprinse între 20-55 ani, bărbaÅ£i ÅŸi femei, care fac parte din toate nivelurile ierarhice, din regiunea BucureÅŸti Ilfov;
-Promovarea ÅŸi sustinerea unui sistem de învăţare pe tot parcursul vieÅ£ii, avantajelor formării continue ÅŸi dezvoltării de noi competenÅ£e în concordanţă cu nevoile pieÅ£ei muncii, finalizarea cu obÅ£inerea unor certificate recunoscute la nivel naÅ£ional ÅŸi internaÅ£ional. 
Prin proiect vor participa la sesiunile de instruire 72 de persoane angajate la societăţi membre ASPAPLAST din regiunea BucureÅŸti Ilfov. Persoanele care aplică pentru procesul de selecÅ£ie vor completa angajamentul de participare prin intermediul căruia confirmă îndeplinirea condiÅ£iilor minime de acces în program la care vor ataÅŸa documentele solicitate.
Pentru mai multe detalii, apăsaţi aici.

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved