Proiecte

În perioada 2006-2009 Euroaptitudini a implementat cu succes în calitate de partener sau beneficiar, 4 proiecte finanţate prin fondurile de pre-aderare Phare. Ele au fost implementate în diverse regiuni ale ţării şi s-au adresat angajaţilor şi managerilor din numeroase sectoare de activitate.

Începând cu anul 2010 compania noastră a implementat 3 proiecte strategice şi 1 grant, finanţate prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane. Acestea au fost dedicate instruirii următoarelor categorii: personal sanitar (4000 asistenţi/e medicali/e), angajaţi ai sistemului penitenciar (1702 cadre), persoane private de libertate (2007), angajaţi şi manageri din diverse companii (314 persoane).

Euroaptitudini s-a implicat în proiecte de responsabilitate socială, adresate atât persoanelor cu nevoi speciale, cât şi vârstnicilor oferindu-le acces la educaţie, la noile tehnologii şi şanse egale într-o societate aflată într-o permanentă schimbare.

Responsabilitatea şi profesionalismul echipei Euroaptitudini au contribuit la atingerea cu succes a indicatorilor asumaţi în cadrul proiectelor şi consolidarea unor parteneriate sustenabile şi în viitor.

Experienţa pe care o are compania noastră pe piaţa de training, inclusiv prin implementarea proiectelor finanţate din fondurile de pre şi post-aderare, ne recomandă ca partener de încredere în diverse categorii de proiecte aferente următoarei perioade de programare.

 

Programul IT&S (TIC şi Strategie Didactică) integrat şi inovativ de formare profesională continuă a personalului didactic din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia - POSDRU/87/1.3/S/61515Detalii
Detalii
Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc - POSDRU/96/6.2/S/60031Detalii
Detalii
Cunoştinţe de utilizarea calculatorului şi informatică medicală pentru creşterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România - POSDRU/81/3.2/S/51697Detalii
Detalii
Consiliere şi formare profesională la standarde europene pentru antreprenori şi manageri – POSDRU 92/3.1/S/61622Detalii
Detalii
Ȋnvaţă să fii competitiv! Instruieşte-te şi investeşte ACUM în viitorul tău!” POSDRU/40/3.2/G/38513Detalii
Detalii
Instruiţi în vederea creşterii productivităţii angajaţilor din domeniul maselor plastice - PHARE/2005/017-553.04.02Detalii
Detalii
Instruirea modernă începe cu ECDL online! - PHARE/2005/017-553.04.02Detalii
Detalii
Instruiţi pentru o slujbă mai sigură - PHARE/2005/017-553.04.02Detalii
Detalii
Pregătiţi pentru o slujbă mai sigură - PHARE/2005/017-553.04.02Detalii
Detalii
Instruire fără bariere (ECDL pentru persoane cu dizabilități motorii) - Responsabilitate socialăDetalii
Detalii
Alfabetizare digitală pentru seniori - Responsabilitate socialăDetalii
Detalii
Alfabetizare digitală pentru juniori - Responsabilitate socialăDetalii
Detalii
Parteneriate în domeniul formăriiDetalii
Detalii
© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved