Programul IT&S (TIC şi Strategie Didactică) integrat şi inovativ de formare profesională continuă a personalului didactic din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia – POSDRU/87/1.3/S/61515

sigla 1

 

Programul IT&S (TIC şi Strategie Didactică) integrat şi inovativ de formare profesională continuă a personalului didactic din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia” îşi propune îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia la oportunităţi de formare profesională iniţială şi continuă, prin dezvoltarea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare şi TIC, pentru asigurarea unui învăţământ de calitate prin intermediul unui program multiregional inovativ de formare bazat pe domenii prioritare în educaţie şi resurse digitale.

Despre proiect:


Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
Număr de identificare al contractului: 61515 
Durata: 36 luni 
Proiectul este cu implementare la nivel multi-regional cu o abordare transnaţională, iar dimensiunea teritorială acoperă atât mediul urban cât şi mediul rural.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să intraţi pe site-ul proiectului la adresa http://ismbcl.software-educational.ro/

 

Obiectivul general îl reprezintă îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia la oportunităţi de formare profesională iniţială şi continuă, prin dezvoltarea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare şi TIC, pentru asigurarea unui învăţământ de calitate prin intermediul unui program multiregional inovativ de formare bazat pe domenii prioritare în educaţie şi resurse digitale.

Obiectivele specifice sunt:

– Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din sectorul educaţiei şi din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia;

– Dezvoltarea competenţelor în domeniile TIC, proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenţe, managementul clasei – gestionarea situaţiilor de criză, metode interactive de predare-învăţare, recunoscute la nivel naţional (prin certificări ANC-CNFPA si CNFP) şi internaţional (prin certificarea ECDL – Permisul European de Conducere al Computerului) pentru cadrele didactice (ISCED 0-6) din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia;

– Actualizarea aplicaţiei specializate care să asigure managementul resursei umane în materie de perfecţionare continuă, implementat în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia;

– Îmbunătăţirea managementului şi calităţii programelor de formare iniţială şi continuă şi de perfecţionare obligatorie pentru cadrele didactice;

– Promovarea şi disemnarea rezultatelor/exemplelor de bună practică, dezvoltate în cadrul proiectului şi a programului integrat/inovativ de formare continuă care asigură un învăţământ de calitate, în rândul a 6000 cadre didactice din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia;

Grupul ţintă  al proiectului „Programul IT&S (TIC şi Strategie Didactică) integrat şi inovativ de formare profesională continuă a personalului didactic din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia” este format din 6000 de persoane, cadre didactice şi personal didactic din învăţământul preuniversitar.

ID

Grup ţintă

Valoare

1

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul preşcolar

900

2

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar

900

3

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul profesional şi tehnic

1000

4

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar inferior

2400

5

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior

800

 

Informaţii despre desfăşurarea Modulului 1 : Formarea competenţelor IT- Certificare ECDL şi CNFPA

A. Formarea cadrelor didactice din regiunea Bucureşti- Ilfov

Seria 1 și 2

Seria 3

Seria 4

Seria 5

B. Formarea cadrelor didactice din regiunea Sud- Muntenia – Călăraşi

Seria 1

Seria 2

Seria 3

C. Diseminarea şi valorizarea rezultatelor  ECDL şi CNFPA pentru perioada 31 ianuarie 2011 –  31 ianuarie 2012.

Regiunea Bucuresti – Ilfov

Regiunea Sud – Muntenia

                             Untitled

 

 

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved