Pregătiţi pentru o slujbă mai sigură – PHARE/2005/017-553.04.02

PHARE             

„Pregătiţi pentru o slujbă mai sigură!”

din cadrul programului Phare 2004 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea Capitalului Uman

Linia de buget Phare/2004/016-772.04.02

 

Centrul acreditat Euroaptitudini în parteneriat cu ECDL ROMANIA (în calitate de beneficiar) şi Camera de Comerţ, Industrie Agricultură Tulcea au implementat în perioada ianuarie 2007 – ianuarie 2008 proiectul "Pregătiţi pentru o slujbă mai sigură!" finanţat în cadrul programului Phare 2004 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea Capitalului Uman.

Proiectul „Pregătiţi pentru o slujbă mai sigură !” a cărei durată a fost de 12 luni a vizat promovarea creşterii productivităţii angajaţilor la locul de muncă în scopul susţinerii unei calităţi mai ridicate a locurilor de muncă, precum şi creşterii competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă în regiunea Sud Est.

Obiectivele specifice au vizat:

1. Dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute prin Permisul european de conducere a computerului (ECDL) şi învăţarea noţiunilor de bază ale limbii engleze la un nivel atestat prin certificarea Business Language Testing Service – Cambridge BULATS pentru 150 adulţi cu vârste cuprinse între 40-55 de ani, bărbaţi şi femei, din regiunea Sud Est;

2. Crearea unei săli mobile pentru 15 persoane, destinată instruirii şi certificării pentru asigurarea de resurse umane flexibile, capabile şi moderne pentru regiunea Sud Est;

3. Promovarea şi susţinerea unui sistem de învăţare pe tot parcursul vieţii, avantajelor formării continue şi dezvoltării de noi competenţe în concordanţă cu nevoile pieţei muncii, finalizarea cu obţinerea unei certificări recunoscute naţional şi internaţional.

În luna martie 2007 a fost lansat oficial proiectul, la Tulcea, iar cu acest prilej a fost demarată înscrierea candidaţilor în program.

Urmarea dotării sălii mobile, cursurile de instruire au demarat din data de 24.05.2007, cu angajaţii primului agent economic selectat: SC Confecţia SA din Tulcea.

În cadrul proiectului s-au organizat sesiuni de instruire destinate unui număr de 150 angajaţi din companii, în vederea dezvoltării abilităţilor de operare PC şi învăţare a noţiunilor de bază ale limbii engleze. Sesiunile de instruire s-au finalizat cu examinare. În urma promovării examenului, angajaţii au obţinut certificarea Permisul european de conducere a computerului (ECDL) şi Business Language Testing Service – Cambridge BULATS.

Cele mai reprezentative companii/organizaţii ai căror angajaţi au participat Ia sesiunile de instruire ECDL şi BULATS au fost: SC Confecţia SA Tulcea, SC Agrotransport SA Tulcea, SC Aida SRL, SC Cadastru SRL, SC Decont SRL, SC Expocam SRL, Farmacia Terapia Tulcea, IDM Research, SC Labirint SRL, SC Aker SA Tulcea, SC Enet SA, etc.

Motivaţia persoanelor care au participat gratuit la sesiunile de instruire şi testare ECDL si BULATS:

 

"Recomandăm ECDL ROMANIA şi Euroaptitudini SA pentru programele de instruire în vederea obţinerii Permisului European de Conducere a Computerului (ECDL) şi certificării Cambridge Business Language Testing Service (BULATS), derulate în cadrul proiectului "Pregătiţi pentru o slujbă mai sigură!" din cadrul programului Phare 2004/016-772.04.02.

Apreciem metodele de instruire interactive şi dotările sălii mobile puse la dispoziţia cursanţilor.”

Cornel Runcan, director general, SC Confecţia SA Tulcea

                                   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Conferinţa de lansare a proiectului s-a organizat la Tulcea, pe 14.03.2007. Ulterior, s-au desfăşurat următoarele conferinţe de promovare ale proiectului:

-3 iulie 2007 în cadrul Universităţii “George Bariţiu” Sala 3, Parter, Str. Urziceni, nr. 35, Buzău

-10 iulie 2007 în cadrul Hotelului Solar, Sala de conferinţe, Strada Cuza Vodă, nr. 71, Focşani

-9 octombrie 2007, în cadrul Hotelului Galaţi, Sala de conferinţe , Str.Nicolae Bălcescu, Galaţi

-10 octombrie în incinta Hotelului Triumph, Sala de conferinţe, Str. Calea Călăraşilor, nr. 214,  Brăila

-24 octombrie 2007, în incinta Clubului Doors, Str. Ion Lahovari, nr. 2A,  Constanţa.

 

În cadrul acestor evenimente s-a discutat despre:

  • necesitatea instruirii angajaţilor la standarde europene, în special în domeniul IT şi al limbilor de circulaţie internaţională, asigurarea instruirii permanente în vederea asimilării de noi cunoştinţe;
  • certificarea (ECDL – European Computer Driving Licence) – Permisul European de Conducere a Computerului;
  • certificarea BULATS – Business Language Testing Service – Cambridge;
  • avantajele programelor ECDL şi BULATS;
  • documentele necesare în vederea înscrierii pentru a beneficia de instruire şi certificare ECDL şi BULATS.

Conferinţele de promovare s-au finalizat cu discuţii informale pe marginea temelor prezentate, agenţii economici s-au arătat interesaţi de subiectele prezentate, au afirmat că proiectul a fost interesant datorită faptului că a răspuns nevoilor unui grup vulnerabil care se confruntă cu dificultăţi pe piaţa muncii din Regiunea Sud-Est şi au adresat întrebări cu privire la subiectele abordate. Aceştia au conştientizat că este necesară îmbunătăţirea performanţei angajaţilor, pornind de la cerinţele de bază ale pregătirii privind utilizarea calculatorului şi competenţele de limba engleză, precum şi faptul că anual companiile din România înregistrează pierderi datorate lipsei acestor competenţe în rândul angajaţilor.

Agenţii economici au completat chestionarele privind importanţa utilizării calculatorului şi limbilor străine în cadrul companiilor din România şi/sau chestionare de evaluare/angajamente de participare. În urma completării chestionarelor privind importanţa utilizării calculatorului şi limbilor străine în cadrul companiilor din România a rezultat faptul că întreprinderile care investesc în programe de instruire în vederea dezvoltării abilităţilor de operare PC şi dezvoltarea competenţelor lingvistice ale angajaţilor pot exploata mai bine oportunităţile de afaceri pe piaţa internă iar derularea unor programe de instruire în vederea dezvoltării abilităţilor de operare PC şi competenţelor lingvistice pentru angajaţi este necesară.

Conferinţa de finalizare a proiectului a avut loc în data de 21 ianuarie 2008. La conferinţă au participat atât reprezentanţi din conducerea companiilor, angajaţi participanţi în cadrul proiectului, reprezentanţi ai OIR POS DRU SE, cât şi reprezentanţi ai presei locale.

     Despre ultima conferinţă de promovare a proiectului “Pregătiţi pentru o slujbă mai sigură” s-a discutat şi în cadrul emisiunii “Ora de profit” de la radio Constanţa. Au fost prezentate informaţii despre:

-Proiectul “Pregătiţi pentru o slujbă mai sigură” (obiective, durată, parteneri, modul de realizare al selecţiei)

-Necesitatea utilizării calculatorului şi învăţării unei limbi străine

-Conceptul de învăţare continuă

-Importanţa resurselor umane; necesitatea investiţiei în angajaţii din cadrul unei companii; beneficii generate de această investiţie

-Standardul ECDL şi tipurile de certificări

-Reprezentarea locală a standardului ECDL în învăţământ (licee, şcoli), companii (de stat şi private), administraţia publică.

Totodată au fost difuzate punctele de vedere ale unor invitaţi cu privire la prezentările din cadrul proiectului, precum şi despre importanţa cunoaşterii limbii engleze şi a utilizării calculatorului, interviu luat de Monica Cuceanu din partea Radio Constanţa.

Invitaţii care au fost prezenţi la această conferinţă de promovare au fost de parere că:

·   “prezentarea este binevenită, afli multe lucruri noi şi chiar este necesar ce se preconizează a se desfăşura de aici înainte”

·    “este imposibil ca un angajat să nu ştie să utilizeze calculatorul şi să nu aibă elemente cel puţin minim de cunoştinţe pentru o limbă straină… dacă sunt două este şi mai bine.”

·   “toţi angajaţii din cadrul unei companii au cunoştinţe minimale, însă acestea trebuie îmbunătăţite pentru a fi mai performanţi”

·   “……mai ales acum că avem o gramadă de contacte cu UE trebuie să ştim o limbă străină, să utilizăm calculatorul, să utilizăm Internetul pentru a ne căuta parteneri, beneficiari, colaboratori, etc.

“certificările sunt utile şi au o importanţă personală”.

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved