Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc – POSDRU/96/6.2/S/60031

sigla proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor

Umane 2007-2013” – „Investeşte în oameni!”

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile

pe piața muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

 

Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc – POSDRU/96/6.2/S/60031

Proiectul implementat  în perioada 01.10.2010-30.09.2013 de către Euroaptitudini S.A. şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor a vizat creşterea şanselor de incluziune socială şi facilitarea integrării/reintegrării pe piaţa muncii a persoanelor care execută pedepse privative de libertate.

Cele mai semnificative rezultate obținute ca urmare a implementării proiectului “Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” sunt:

1) 2007 persoane (cu vârste cuprinse între 16-54 ani, care execută pedepse privative de libertate în unităţile penitenciare la nivel naţional) formate în domeniul TIC (ECDL START/ Operator introducere, validare și prelucrare date sau EqualSkills/ Competențe informatice) în vederea îmbunătăţirii accesului la ocupare după executarea pedepsei;

2) 1602 angajaţi (cu vârste cuprinse între 20-54 de ani din sistemul penitenciar) formați în domeniul TIC (ECDL START/ COMPLET/ Operator introducere, validare și prelucrare date), în vederea îmbunătăţirii activităţilor, competenţelor şi a modalităţii de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenţie;

             poza 1 poza 2

3) un sistem flexibil de instruire (adaptat nevoilor grupului ţintă), format din 16 săli mobile, active la nivel naţional pe o perioadă de 19 luni; 

                                                          poza 3

4) o reţea naţională constituită pentru îmbunătăţirea sistemului de instruire din unităţile penitenciare, formată din 102 multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC 

              poza 4 poza 5

 

Vizibilitatea proiectului

Pentru asigurarea vizibilității proiectului în rândul grupului țintă, a membrilor echipei de implementare din partea beneficiarului și partenerului, furnizorilor și prestatorilor de servicii, finanțatorului și publicului larg au fost realizate o serie de activități de promovare:

– 1 conferință de lansare a proiectului

– 6000 pliante de promovare ale proiectului (la lansare și la finalizare)

– 44 workshop-uri despre principiul egalităţii de şanse şi posibilităţile de ocupare pentru persoanele aflate în detenţie, organizate de către  cei doi promotori, experţi din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în penitenciare, spitale penitenciar, centre de reeducare, penitenciare de minori şi tineri

– 36 anunțuri în presă (12 anunțuri în presa națională din care 4 anunțuri pentru promovarea proiectului, 8 anunțuri pentru publicarea achizițiilor din cadrul proiectului și 24 anunțuri în presa locală difuzate în localitățile Iași, Cluj Napoca, Timișoara, Craiova, București, Ploiești, Galați, Brasov)

– 1 conferință de promovare a incluziunii sociale şi a posibilităţilor de angajare pentru persoanele aflate în detenţie

– 1 eveniment organizat, respectiv “Bursa locurilor de muncă pentru persoanele aflate în detenţie” (eveniment desfăşurat în Clubul deţinuţilor în Penitenciarul București-Rahova)       

– materiale de promovare postate lunar pe site-urile partenerilor și pe site-ul proiectului

– site-ul proiectului www.ticpentrureintegrare.ro

– 1 conferință de finalizare a proiectului și de diseminare a rezultatelor

 

Efectele pozitive generate ca urmare a implementării proiectului

– perfecţionarea abilităţilor digitale ale grupului ţintă vizat

– facilitarea accesului la cursuri de formare profesională și la noile tehnologii pentru persoanele cu dificultăți de integrare pe piaţa muncii

– facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care execută "pedepse privative de libertate”, după eliberarea din penitenciar

– îmbunătăţirea perioadei detenţiei şi a vieţii socio-profesionale după eliberare

– promovarea incluziunii sociale și a principiului egalității de şanse la nivelul sistemului penitenciar românesc

– îmbunătățirea sistemului de formare profesională din unităţile penitenciare (finalizată prin obţinerea unor certificări recunoscute național și/sau internaţional)

– îmbunătăţirea activităţii angajaţilor din sistemul penitenciar românesc şi a modalităţii de abordare utilizată în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenţie

– creșterea stimei de sine și motivației grupului ţintă vizat

– conştientizarea importanței și a necesităţii învățării continue, formării și dezvoltării profesionale, precum și a utilizării noilor tehnologii indiferent de sex, vârstă, etnie.

 

Analiza nevoilor de formare prin interpretarea chestionarelor de evaluare a cursului

În timpul implementării proiectului grupul ţintă a completat chestionare de evaluare a cursurilor urmate.

Atât în urma centralizării chestionarelor de evaluare, cât și pe baza discuţiilor avute pe parcursul derulării sesiunilor de instruire cu instructorii IT (ECDL) şi pentru cursul de formator, a reiesit faptul că majoritatea angajaţilor doresc să răspândească cunoştinţele dobândite în sistemul penitenciar, respectiv în unităţile în care activează. Unii dintre participanţi au apreciat că prin intermediul acestui pachet de cursuri li s-a oferit posibilitatea învăţării unor lucruri noi sau a reactualizării cunoştinţelor, procese care le vor facilita îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Paticipanții au apreciat caracterul aplicativ al cursurilor. Abilităţile, deprinderile şi cunoştinţele dobândite la cursuri vor fi puse în aplicare atât în viaţa personală cât şi în cea profesională cu colegii şi cu persoanele private de libertate.

În ceea ce privește participarea la viitoarele programe de formare persoanele private de libertate şi angajații și-au exprimat interesul pentru diferite cursuri de perfecţionări şi calificări.

 

Persoane private de libertate

                          grafice

 

Impresii despre cursuri ale persoanelor private de libertate

„Pot spune, fără teama de a greşi, că acest curs mi-a oferit noi perspective în dezvoltarea mea profesională. Cu toate că nu eram un novice în utilizarea computerului, acest curs m-a ajutat enorm în actualizarea şi sistematizarea cunoştinţelor în domeniul aplicaţiilor din suita MS Office. Faptul că am absolvit acest curs cu medie mare mi-a sporit încrederea în mine şi în capacităţile mele. Cel mai important lucru mi se pare a fi acela că diploma ECDL este recunoscută internaţional şi îmi oferă posibilităţi şi şanse sporite de integrare socială şi de a-mi construi o carieră în viitor “- Persoană privată de libertate din Penitenciarul Bucureşti Rahova

“Activităţile de instruire au avut foarte multe aplicaţii/exerciţii practice pe care le-am realizat în timpul orelor de curs. Am participat la acest curs pentru acumularea de cunoştinţe în domeniu şi posibilitatea de a obţine diplomele necesare unei angajări în domeniu”. – Persoană privată de libertate din Penitenciarul Bucureşti-Jilava

“In urma participării la acest curs am învăţat mai multe lucruri despre folosirea calculatorului”. Persoană privată de libertate din Penitenciarul Gherla

„Cursul urmat mă ajută în căutarea unui loc de muncă, în viața de zi cu zi. ” – Persoană privată de libertate din Penitenciarul Slobozia

„Doresc să particip la acest program deoarece cred că imi vor fi  utile în viitor astfel de cunoștințe generale despre calculator și programele elementare de folosire au multe  în comun cu domeniul  (transporturi) în care am lucrat și în care voi lucra și în viitor. Vreau să învăț mai multe lucruri din domeniul informatic.” Persoană privată de libertate din Penitenciarul Bârcea Mare (Deva)

„Acest curs vine in interesul persoanelor private de libertate cu scopul de a le reintegra social.” – Persoană privată de libertate din Penitenciarul Bacău

“Multe aplicaţii practice au fost făcute în timpul cursului. Ca urmare a participării la acest curs am învăţat mai multe despre calculator. Sunt conştient că abilităţile de operare pe calculator îmi vor prinde bine in viaţă”. – Persoană privată de libertate din Penitenciarul Aiud

„Acest curs îmi mărește șansele să obțin un loc de muncă după eliberare și imi cresc oportunitățile și capacitățile; în plus voi benficia de evidențieri și zile câștig pentru comisia de eliberare.” Persoană privată de libertate din Penitenciarul Bistrița

„Este un curs care îmi dă perspective bune în viitor pentru a-mi găsi un loc de muncă.” Persoană privată de libertate din Penitenciarul Drobeta Turnu Severin

„Trăim într-o lume în care informația înseamnă să deții controlul a tot ce se întâmplă în jurul tău și consider că a te înscrie în același regim cu secolul în care trăiești, adică a fi compatibil cu noile cerințe care se impun, este un mod sau dacă nu singurul mod de a te promova ca și personalitate. Doresc să aflu cât mai multe lucruri despre acest sistem de formare deoarece consider că acest program este benefic pentru planurile mele de viitor.” Persoană privată de libertate din Penitenciarul Iași

 

Angajaţi

                         grafice 1

 

Impresii despre cursuri ale angajaţilor

„Cunoştinţele dobândite la acest curs şi deprinderile formate le valorific zilnic în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu cât şi pe plan personal” – Angajat în Penitenciarul Bucureşti Rahova

“Activitățile de instruire din cadrul proiectului “Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” la care am participat au avut un puternic caracter aplicativ. În urma participării la curs am dobândit cunoştințele necesare utilizării calculatorului și utilizez performant programele word şi excel”  – Angajat în Penitenciarul Gherla

„Îmi place să utilizez calculatorul deoarece am multe de învățat și acest curs a fost o experiență nouă pentru mine”  – Angajat în Penitenciarul Bacău

„Am învățat să folosesc alte programe de operare despre care aveam doar vagi cunoștințe și mi-am eficientizat activitatea la locul de muncă.”  – Angajat în Penitenciarul Ploiești

„Acest curs mi-a fost de ajutor pentru că mi-am îmbunătățit  cunoștințele pentru utilizarea calculatorului, îmi ușurează munca și realizez lucrările mai bine.” – Angajat în Centrul de Reeducare Găești

„Acest curs a reprezentat un argument în plus pentru perfecționare și îmbunătățirea cunoștințelor.” – Angajat în Centrul de Reeducare Găești

„Din dorința de perfecționare și comunicare am participat la acest curs. Am acumulat cunoștinte utile în folosirea calculatorului. ” – Angajat în Penitenciarul Drobeta Turnu Severin

„Datorită participării la acest curs am învățat să folosesc mai bine calculatorul și programele aferente. Cunoștințele dobândite le folosesc în cadrul serviciului de zi cu zi. ” – Angajat în Centrul de Reeducare Buziaş

„Cunoștințele dobândite la acest curs și deprinderile formate mă ajută la întocmit tabele. ” – Angajat în Penitenciarul Spital Poarta Albă

„Utilizarea cunoștințelor acumulate în acea perioadă mă ajută să-mi eficientizez munca specifică în sectorul din care fac parte (salarizare cadre). ” – Angajat în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de  Penitenciare Târgu Ocna

                                                    sigla

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved