Instruiţi pentru o slujbă mai sigură – PHARE/2005/017-553.04.02

PHARE

„Instruiţi pentru o slujbă mai sigură!”

din cadrul programului Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă

Linia de buget Phare/2005/017-553.04.02

 

Euroaptitudini în parteneriat cu ECDL ROMANIA (în calitate de beneficiar) şi Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Vaslui au implementat în perioada ianuarie  –  decembrie 2008 proiectul „Instruiţi pentru o slujbă mai sigură” finanţat în cadrul programului Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

Proiectul „Instruiţi pentru o slujbă mai sigură” a cărei durată a fost de 12 luni a vizat promovarea creşterii productivităţii angajaţilor la locul de muncă în scopul susţinerii unei calităţi mai ridicate a locurilor de muncă, precum şi creşterii competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă în Regiunea Nord Est.

Obiectivele specifice au vizat:

1.      Dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute prin Permisul European de Conducere a Computerului ECDL – curs autorizat de CNFPA şi învăţarea noţiunilor de bază ale limbii engleze la un nivel atestat prin certificarea Cambridge Business Language Testing Service (BULATS) pentru 120 adulţi cu vârsta cuprinsă între 25-55 ani (30 adulţi cu vârste cuprinse între 25-40 ani, 90 persoane cu vârste cuprinse între 40-55 ani) bărbaţi şi femei, din Regiunea Nord Est;

2.      Crearea unei săli mobile pentru 12 persoane, destinată instruirii şi certificării pentru asigurarea de resurse umane flexibile, capabile şi moderne pentru Regiunea Nord Est;

3.      Promovarea şi susţinerea unui sistem de învăţare pe tot parcursul vieţii, a avantajelor formării continue şi dezvoltării de noi competenţe în concordanţă cu nevoile pieţei muncii, finalizate cu obţinerea unei certificări recunoscute naţional şi internaţional.

In cadrul proiectului, au fost organizate sesiuni de instruire şi certificare destinate celor 120 angajaţi din regiunea Nord – Est, cu scopul dezvoltării abilităţilor de operare pe calculator şi învăţarea noţiunilor de bază ale limbii engleze. 92 dintre participanţii la sesiunile testare din cadrul acestui proiect au obţinut Permisul European de Conducere a Computerului (program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator) şi 120 angajaţi au obţinut certificate Business Language Testing Service (care atestă nivelul cunoştinţelor de limbă engleză).

La sesiunile de instruire ECDL şi BULATS au fost implicaţi angajaţi din cadrul următoarelor companii/organizaţii : Atlaro SRL, Agrana Juice Romania, Cascon & Co SRL, Castrum Corporation, Comprest SA, Confectii SA, Da SRL, Everest SRL, Gaz Est, Hidrotehnica, Jacard Tex SRL, Loracrit SRL, Miniprod SRL, Mirba oil SRL, Prima moda SRL, Racova SA, Rotrans SA, Safir SRL, Scir SA, Smartextyl SRL, Sovcon SRL, Stemar SRL, Ulerom SA, Uniserv SA, Vascar SA, Vastex SA.

Mărturiile persoanelor care au participat gratuit la sesiunile de instruire şi testare ECDL şi BULATS:

“Ridicarea pregătirii profesionale prin programul Instruiţi pentru o slujbă mai sigură conduce la abordarea cu siguranţă şi profesionalism a sarcinilor de serviciu” (Corogeanu Lenuţa  – SC Vastex SA)

“Cursul a fost susţinut într-o manieră foarte explicită, pe înţelesul tututror. Datorită noilor cunoştinte acumulate, voi derula mai rapid sarcinile de serviciu” (Pavel Danilea – SC Racova SA)

“Cunoştinţele acumulate  m-au ajutat să înţeleg mai bine tabloul electronic al instalaţiei la care lucrez” (Mihalache Mihai – SC Ulerom SA)

                  poza phare

 

Ca urmare a implicării în proiect, grupul ţintă (angajaţi şi  companii), a beneficiat de: certificate recunoscute la nivel european şi internaţional, dobândind mobilitate şi flexibilitate crescută pe piaţa muncii prin dezvoltarea unor abilităţi moderne, încredere în forţele proprii şi în calităţile profesionale dobândite prin instruire constituind premisele unei dezvoltări ulterioare, nivel ridicat de productivitate, competitivitate şi eficienţă, adaptat cerinţelor europene.

ECDL ROMANIA în parteneriat cu Euroaptitudini şi Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Vaslui prin intermediul acestui proiect, au lansat o campanie susţinută de promovare a sistemului de învăţare pe tot parcursul vieţii, a avantajelor formării continue şi dezvoltării de noi competenţe în concordanţă cu nevoile existente pe piaţa muncii.

Conferinţa de lansare a proiectului “Instruiţi pentru o slujbă mai sigură!”, a avut loc în data de 30 ianuarie 2008 în sala de conferinţe a societăţii SC Agecom SA Vaslui, str. Nicolae Iorga, nr. 82bis, Vaslui. La conferinţă au participat 50 de reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai presei locale din regiune. Urmare a derulării acestei conferinţe s-au înregistrat 29 agenţi economici din Vaslui pentru a participa gratuit la sesiunile de instruire şi certificare ECDL şi BULATS. Ulterior, s-au desfăşurat următoarele conferinţe de promovare ale proiectului:

  • 27 martie 2008           Hotel Unirea, Sala de conferinţe, Strada Piaţa Unirii, Iaşi
  • 19 iunie 2008              Hotel Maria, str. Unirii Nr. 16, Botoşani
  • 20 iunie 2008              Hotel Zamca, str.  Zamca, Nr. 28 A, Suceava
  • 02 octombrie 2008      Hotel Central,  Piatra Neamţ
  • 03 octombrie 2008      Hotel Decebal,  Bacău

In cadrul conferinţelor au fost discutate subiecte actuale întâmpinate de orice companie de pe piaţa românească, precum necesitatea instruirii angajaţilor la standarde europene, în special în domeniul IT şi al limbilor de circulaţie internaţională. A fost prezentat proiectul „Instruiţi pentru o slujbă mai sigură” (obiective, activităţi, modalităţi de înscriere pentru a beneficia de instruire, grup ţintă, parteneri etc), un studiu cu privire la pierderile înregistrate de companii datorită faptului că angajaţii nu ştiu să utilizeze calculatorul şi nu cunosc o limbă străină, iar la final au fost prezentate programele de instruire şi certificare recunoscute la nivel naţional şi internaţional. Participanţii la conferinţe şi-au manifestat interesul în vederea înscrierii angajaţilor pentru a participa gratuit la sesiunile de instruire ECDL şi BULATS din cadrul proiectului şi au subliniat importanţa certificărilor. Aceştia au înţeles că trebuie să se standardizeze în ceea ce priveşte pregătirea personalului, pentru a răspunde cu o mai mare uşurinţă cerinţelor europene în domeniul pregătirii resurselor umane, asigurându-şi un nivel mai ridicat de productivitate şi competitivitate

Despre conferinţa de promovare a proiectului “Instruiţi pentru o slujbă mai sigură” de la Iaşi a fost prezentat un reportaj la postul de televiziune Tele M Iaşi. Au fost prezentate informaţii despre:

–       Proiectul “Instruiţi pentru o slujbă mai sigură” (obiective, durată, parteneri)

–       Necesitatea utilizării calculatorului şi învăţării unei limbi străine

–       Importanţa resurselor umane; necesitatea investiţiei în angajaţii din cadrul unei companii

Derularea acestor conferinţe a fost necesară în vederea promovării în rândul angajatorilor a conceptului de învăţare continuă şi explicării  avantajelor aderării la sistemul de învăţare pe tot parcursul vieţii, aceasta fiind  esenţială în ultima instanţă pentru însăşi supravieţuirea agenţilor economici.

Conferinţele de promovare au contribuit la  creşterea vizibilităţii proiectului şi a conceptului de învăţare continuă, astfel s-a mărit impactul asupra grupurilor ţintă şi cetăţenilor. Aceste activităţi realizate au contribuit la îndeplinirea obiectivului de promovare şi susţinere a sistemului de învăţare pe tot parcursul vieţii, de transmitere a unui grup cât mai larg a avantajelor formării continue şi dezvoltării de abilităţi de operare PC recunoscute prin Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL) şi învăţarea noţiunilor de bază ale limbii engleze la un nivel atestat prin certificarea Business Language Testing Service – Cambridge BULATS.

Proiectul “Instruiţi pentru o slujbă mai sigură” a fost finalizat  în cadrul unei conferinţe organizată la Vaslui în data de 17.12.2008 în  sala de conferinţe, din cadrul SC Agecom SA Vaslui. La conferinţă au  participat  reprezentanţii  partenerilor şi persoanele care au urmat cursurile ECDL şi BULATS, beneficiari direcţi ai proiectului, precum şi  reprezentanţi ai presei locale. Evenimentul a avut rolul de a prezenta un bilanţ al implementării proiectului în regiunea Nord Est. De asemenea, a avut loc şi festivitatea de înmânare a diplomelor ECDL şi BULATS obtinuţe de participanţii la cursurile şi testările ECDL şi de limba engleză. Acest eveniment a fost menţionat şi în presa locală din judeţul Vaslui şi anume în ziarul Adevărul de Vaslui.

 
© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved