Instruiţi în vederea creşterii productivităţii angajaţilor din domeniul maselor plastice – PHARE/2005/017-553.04.02

PHARE

 “Instruiţi în vederea creşterii productivităţii angajaţilor din domeniul maselor plastice”

din cadrul programului Phare 2006 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru

calificarea şi recalificarea forţei de muncă

Linia de buget PHARE 2006/018-147.04.02.02.01.805

 

EUROAPTITUDINI SA şi ASPAPLAST – Asociaţia Patronală a Prelucrătorilor de Mase Plastice au implementat în parteneriat proiectul „Instruiţi în vederea creşterii productivităţii angajaţilor din domeniul maselor plastice”.

Acesta s-a derulat în perioada decembrie 2008-septembrie 2009 şi a urmărit promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă existentă la toate nivelurile ierarhice din întreprinderi, în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă a angajaţilor din regiunea Bucureşti Ilfov.

Obiectivele specifice au vizat:

-Dezvoltarea competenţelor în domeniile marketing / marketing de susţinere a vânzărilor / comportament organizaţional – comunicare recunoscute la nivel naţional prin certificări CNFPA pentru 48 adulţi cu vârste cuprinse între 20-55 ani, bărbaţi şi femei, care fac parte din toate nivelurile ierarhice, din regiunea Bucureşti Ilfov;

-Dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute la nivel naţional/internaţional prin certificări CNFPA/ECDL pentru 24 adulţi cu vârste cuprinse între 20-55 ani, bărbaţi şi femei, care fac parte din toate nivelurile ierarhice, din regiunea Bucureşti Ilfov;

-Promovarea şi susţinerea unui sistem de învăţare pe tot parcursul vieţii, avantajelor formării continue şi dezvoltării de noi competenţe în concordanţă cu nevoile pieţei muncii, finalizarea cu obţinerea unor certificate recunoscute la nivel naţional şi internaţional.

În cadrul proiectului au fost instruite 94 persoane (din care 48 femei şi 46 bărbaţi) cu vârsta cuprinsă între 20-55 de ani, angajaţi ai întreprinderilor membre ASPAPLAST din regiunea Bucureşti-Ilfov 70 persoane instruite în domeniile: marketing / marketing de susţinere a vânzărilor / comportament organizaţional – comunicare şi 24 persoane instruite ECDL dintre care au fost certificaţi 51 persoane (37 certificaţi în domeniile: marketing / marketing de susţinere a vânzărilor / comportament organizaţional – comunicare, 14 certificaţi în domeniul „Operator introducere, validare şi prelucrare date” – certificare recunoscută la nivel naţional şi 14 au obţinut permise ECDL – certificare recunoscută internaţional).

Din analiza chestionarelor aplicate la finalul fiecărui curs s-a constat că aşteptările cursanţilor au fost îndeplinite datorită calităţilor demonstrate de instructori pe parcursul activităţii de instruire, conţinuturilor care vizau domenii de interes, caracterului interactiv al activităţilor, suporturilor de curs prezentate într-o formă grafică atractivă, mijloacelor audio-video utilizate în cadrul instruirii.

Au fost instruiţi angajaţi din cadrul a 16 societăţi din Regiunea Bucureşti-Ilfov, membre ale  Asociaţiei Patronale a Prelucrătorilor de Mase Plastice.

Cele mai reprezentative organizaţii ai căror angajaţi au participat la sesiunile de instruire au fost: SC Romcolor 2000 SA, SC Prodplast SA, SC Chorus Engineering SRL, SC Almitech SRL, SC Munplast S.A, Artem România S.R.L.

                        poza 1     poza 2

 

În cadrul proiectului au fost organizate 2 conferinţe:  1 conferinţă de promovare şi 1 conferinţă de finalizare.

Conferinţa de promovare s-a desfăşurat în data de 28.05.2009 la Hotel IBIS – PALATUL PARLAMENTULUI.

În cadrul conferinţei de promovare s-au prezentat: proiectul (obiectivele propuse, descrierea partenerilor, modalităţile de înscriere şi documentele aferente, tematicile abordate, beneficiile cursanţilor), cursurile susţinute în cadrul proiectului, s-au înmânat certificatele CNFPA pentru cursanţii din primele 3 grupe instruite.                                                             

Conferinţa de finalizare a avut loc în data de 28.09.2009 la Hotel IBIS – PALATUL PARLAMENTULUI.

În cadrul conferinţei au fost prezentate : rezultate obţinute ca urmare a implementării proiectului; motivaţia persoanelor care au participat gratuit la sesiunile de instruire şi testare în domeniile marketing, marketing de susţinere a vânzărilor, comportament organizaţional – comunicare, ECDL; rezultatele chestionarelor de impact aplicate participanţilor şi alte tipuri de cursuri care pot asigura sustenabilitatea proiectului. 

                                    poza 3    poza 4

 

Testimoniale:

“Recomand Euroaptitudini S.A. pentru programele de instruire derulate în cadrul proiectului „Instruiţi în vederea creşterii productivităţii angajaţilor din domeniul maselor plastice”, deoarece apreciez metodele interactive, mijloacele moderne utilizate şi atmosfera pozitivă creată”

                                                                     Liviu Dumitrescu – Director vânzări Romcolor 2000 S.A.

„Cursul de comunicare pe care l-am urmat mi-a deschis noi orizonturi şi noi perspective de abordare a situaţiilor cu care mă confrunt”.

                                                                     Mihaela Ciuciu – Director S.C.Almitech S.R.L.                   

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved