Instruirea modernă începe cu ECDL online! – PHARE/2005/017-553.04.02

PHARE

„Instruirea modernă începe cu ECDL online!”

din cadrul programului Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială,

Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru

calificarea şi recalificarea forţei de muncă

Linia de buget Phare/2005/017-553.04.02

 

Centrul de testare şi instruire acreditat internaţional, Euroaptitudini SA, în parteneriat cu SoftNet Business Services SRL şi EUROaptitudini SRL – filiala Iaşi au implementat în perioada ianuarie  –  decembrie 2008 proiectul "Instruirea modernă începe cu ECDL online!", finanţat în cadrul programului Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

Proiectul „Instruirea modernă începe cu ECDL online!” a cărei durată a fost de 12 luni a vizat creşterea productivităţii angajaţilor la locul de muncă în scopul susţinerii unei calităţi mai ridicate a locurilor de muncă, precum şi creşterii competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă în regiunea Nord Est.

Obiectivele specifice au vizat:

1. Dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute prin Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL) pentru 100 adulţi cu vârste cuprinse între 25-64 de ani, bărbaţi şi femei, din regiunea Nord Est printr-o platformă de învăţământ la distanţă (platformă e-Learning);

2. Dezvoltarea unei platforme de e-Learning, realizată pentru 100 de angajaţi cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani, bărbaţi şi femei, ce fac parte din fiecare judeţ din regiunea Nord Est, care va contribui la îmbunătăţirea productivităţii organizaţiei şi a gradului de competitivitate şi va permite învăţarea la distanţă pentru o gamă variată de cursuri destinate dezvoltării de noi competenţe în concordanţă cu nevoile pieţei muncii;

3. Promovarea şi susţinerea unui sistem de învăţare pe tot parcursul vieţii, a avantajelor formării continue şi dezvoltării de noi competenţe în concordanţă cu nevoile pieţei muncii, finalizate cu obţinerea unei certificări recunoscute naţional şi internaţional.

În cadrul proiectului s-au organizat sesiuni de instruire destinate unui număr de 100 de angajaţi din companii, în vederea dezvoltării abilităţilor de operare PC. Sesiunile de instruire s-au finalizat cu examinare. În urma promovării examenului, angajaţii au obţinut certificarea Permisul european de conducere a computerului (ECDL).

În perioada 1-5 septembrie 2008, cei 100 de candidaţi înscrişi în cadrul proiectului au putut începe instruirea online în vederea obţinerii Permisului European de Conducere a Calculatorului. Interesul de participare al acestor candidaţi a fost extrem de ridicat, după cum au indicat şi câteva din răspunsurile obţinute în urma completării chestionarelor de evaluare:

·         “Mi-am dorit să învăţ de anul trecut modulele din ECDL şi doresc după finalizarea celor 4 module din proiect să le continui şi pe următoarele 3. E o abilitate necesară ce trebuie ameliorată” – Mihaela Liliana Tabarcea, manager dezvoltare personală

·         “Consider că îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul IT este importantă pentru cariera actuală şi viitoare; apreciez valoarea ECDL şi flexibilitatea cursului online” – Cristian Amarandei, inginer

·         “Lumea este în continuă mişcare, evoluează… la fel şi eu. Imi doresc să fiu mai bună cu fiecare provocare, să-mi valorific potenţialul contribuind eu însămi la realizarea unor proiecte şi consider că prin acest proiect voi obţine cunoştinţe solide” – Mirela Mironeanu, contabil

Avantajele învăţării online au fost:

·     Flexibilitate – a fost facilitată învăţarea în ritmul propriu cursantului şi în funcţie de timpul disponibil al acestuia, acesta s-a familiarizat în scurt timp cu mediul virtual şi a intrat în ritmul natural al transmiterii şi, respectiv, însuşirii de cunoştinţe

·     Practic şi economic – timpul alocat instruirii a fost distribuit astfel încât nu a afectat programul obişnuit de muncă al angajaţilor

·     A crescut performanţa de învăţare – tehnologia a fost interactivă, permiţând un feed-back total şi evaluări formative, cantitative sau calitative într-un mod facil şi de către evaluatorii avizaţi ai Euroaptitudini SA

·     A standardizat cunoştinţele dobândite prin adoptarea standardului ECDL

Pentru realizarea acestui proces de învăţare  partenerul SC SoftNet Business Services SRL a dezvoltat o platformă de e-Learning ce a folosit 5 maşini de tip server, pentru care a fost instalat produsul software IBM Workplace Collaborative Learning v2.7 şi care a oferit posibilitatea de învăţământ asincron. Pe această  platformă au fost integrate modulele de conţinut ce au făcut obiectul sesiunilor de instruire. Pentru realizarea acestor module s-a instalat un software dedicat dezvoltării de cursuri, anume IBM Lotus LMS Authoring Tool.

Instruirea online a presupus parcurgerea celor 4 module de conţinut (Windows XP, Word, Excel şi Internet), în ritmul stabilit de fiecare cursant în parte, aceştia având libertatea de a-şi organiza programul de învăţare în funcţie de propriile preferinţe. Cursantii au avut la dispoziţie câte 3 saptămâni pentru parcurgerea unui modul, iar dupa parcurgerea primelor două, s-a organizat timp de o saptămână o sesiune de examinare pentru fiecare dintre cele două module. Examinarea a avut loc la sediul Euroaptitudini – filiala Iaşi. După finalizarea acestei etape, a avut loc cea de-a doua etapă de instruire online, continuând cu celelalte două module – Microsoft Excel şi Internet, finalizată prin participarea la o nouă sesiune de examinare.

Pe durata procesului de instruire cursanţii au beneficiat de asistenţă din partea celor doi instructori cărora le-au putut adresa întrebări sau nelămuriri prin intermediul opţiunii de e-mail din cadrul platformei.

Promovarea aderării la un sistem de învăţare pe tot parcursul vieţii, a avantajelor formării continue şi dezvoltării de noi competenţe în concordanţă cu nevoile pieţei muncii, finalizate cu obţinerea unei certificări recunoscute naţional şi internaţional a fost realizată şi prin intermediul celor 2 conferinţe organizate la Iaşi, în data de 27 mai 2008 şi 16 decembrie 2008.

Urmarea derulării conferinţei de presă de finalizare a proiectului, în cadrul căreia au fost reamintite scopul şi obiectivele proiectului şi au fost prezentate rezultatele obţinute şi gradul de atingere al obiectivelor, a apărut un articol de prezentare a proiectului în Flacăra Iaşiului.

Alte activităţi care au fost realizate în vederea îndeplinirii obiectivului de promovare şi susţinere a sistemului de învăţare pe tot parcursul vieţii: promovarea proiectului pe site-urile partenerilor, difuzarea continuă a materialelor promoţionale realizate, realizarea de prezentări agenţilor economici, transmiterea periodică de comunicate de presă către lista de distribuţie, realizarea de materiale informative, publicarea de articole informative, etc.

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved