Cunoştinţe de utilizarea calculatorului şi informatică medicală pentru creşterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România – POSDRU/81/3.2/S/51697

sigla proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investeşte în oameni!”

 

Ȋncepȃnd cu 1 septembrie 2010, a demarat implementarea proiectului “Cunoştinţe de utilizarea calculatorului şi informatică medicală pentru creşterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România”, finanţat prin intermediul Programului Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Proiectul a reunit drept parteneri Ministerul Sănătăţii (în calitate de beneficiar) şi S.C. EUROAPTITUDINI S.A (în calitate de partener). A avut ca obiectiv îmbunătăţirea mobilităţii şi a adaptabilităţii personalului sanitar mediu din spitalele din România la condiţiile în schimbare ale sistemelor sanitare prin îmbunătăţirea competenţelor şi a aptitudinilor în domeniul ITC şi al noilor tehnologii.

Durata: 3 ani.

Obiectivul proiectului a fost atins prin intermediul a două activităţi principale: instruirea, testarea şi certificarea a peste 4.000 de asistente şi asistenţi medicale/i din maxim 400 de unităţi sanitare din România, în cunoştinţe de bază de operare a calculatorului (finalizate cu certificări recunoscute la nivel internaţional ECDL Start/ şi naţional CNFPA), precum şi formarea a 400 de asistente şi asistenţi medicale/i ca formatori la nivelul unităţilor sanitare din toată ţara. 

                poza 1 poza 2

Peste 4.400 asistente şi asistenţi medicale/i instruite şi/sau formate, 384 sesiuni de instruire, testare şi certificare, 41 de judeţe acoperite sunt doar cȃteva dintre cifrele reprezentative pentru acest proiect, prin intermediul lor cuantificȃndu-se rezultatele atinse pe parcursul celor 3 ani de implementare.

Ȋn cadrul activităţii de instruire, testare şi certificare, 4.008 asistente şi asistenţi medicale/i au participat la cursuri ECDL Start/ Operator introducere, validare şi prelucrare date, organizate în 344 de sesiuni (grupe), care s-au desfăşurat în toate cele 41 de judeţe ale ţării, precum şi capitala Bucureşti. Dintre aceştia 3.943 persoane au obţinut certificarea CNFPA recunoscută la nivel naţional şi 15 credite EMC recunoscute la nivelul sistemului sanitar. Aceştia au dobȃndit competenţe IT pe care le pot utiliza în cadrul sistemului medical, sprijinind astfel integrarea noilor tehnologii în practica medicală curentă. 

                     poza 1 poza 2

La activitatea de formare, 400 de asistente şi asistenţi medicale/i au urmat cursurile de informatică medicală dobȃndind competenţe care vor sprijini procesul de integrare a sistemelor informatice dedicate la nivelul unităţilor sanitare. Totodată, în urma participării la cursuri, aceştia au obţinut şi 20 de credite EMC recunoscute în sistemul sanitar. Cele 400 de asistente şi asistenţi medicale/i vor contribui la creşterea capacităţii spitalelor de a-şi evalua şi dezvolta resursele umane necesare în contextul introducerii sistemelor informatizate şi a noilor tehnologii.

Proiectul a contribuit la realizarea unui nivel IT unitar pentru personalul medical mediu, care îi permite o conduită profesională la nivelul standardelor europene, contribuind la obţinerea unui sistem de sănătate competitiv.

 

Pregătirea personalului medical mediu, prin implementarea soluţiilor IT în unităţile sanitare, constituie o decizie cheie pentru managementul şi performanţa sistemului de sănătate. 

               poza 1 poza 2

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved