Consiliere şi formare profesională la standarde europene pentru antreprenori şi manageri – POSDRU 92/3.1/S/61622

sigla proiect

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”

„Investeşte în oameni!”

 

 “CONSILIERE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ LA STANDARDE EUROPENE PENTRU ANTREPRENORI ȘI MANAGERI” – POSDRU 92/3.1/S/61622

Euroaptitudini S.A., WIFI RO S.A., Institute for Economic Promotion of the Austrian Federal Economic Chamber – WIFI Austria în calitate de parteneri alături de beneficiarul finanțării – Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) au implementeat în perioada 01 octombrie 2010-31 martie 2013 proiectul “Consiliere și formare profesională la standarde europene pentru antreprenori și manageri”.

Proiectul, finanțat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1, a vizat promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în vederea îmbunătățirii performanței și formării profesionale actuale a antreprenorilor și managerilor din cele 8 regiuni de dezvoltare, pentru a utiliza eficient oportunitățile existente pe piață și pentru a spori competitivitatea în afaceri.

“Consiliere și formare profesională la standarde europene pentru antreprenori și manageri” a fost centrat pe:

1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale (prin programe recunoscute la nivel național, internațional și/sau autorizate CNFPA pentru 100 de antreprenori și manageri în special din microîntreprinderi și IMM-uri, din minim 3 regiuni de dezvoltare, persoane active în muncă cu vârste cuprinse între 20-63 ani, bărbați și femei);

             poza 1 poza 2

2. Promovarea culturii antreprenoriale (prin organizarea a 8 workshop-uri de dezbatere) în rândul a 400 de întreprinzători din cele 8 regiuni de dezvoltare în vederea creșterii abilității acestora de a materializa idei de afaceri și a promovării atitudinii pozitive față de cultura antreprenorială;

             poza 1 poza 2

3. Încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin și consiliere și prin crearea oportunităților de a dezvolta parteneriate precum și prin implementarea standardului austriac de formare și certificare pentru stimularea potențialului antreprenorial românesc

Proiectul a contribuit la crearea unei economii bazate pe cunoaștere în toată țara și a oferit acces la cultura antreprenorială dintr-o țară membră UE care are o tradiție puternică în acest domeniu.

                              Untitled

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved