Alfabetizare digitală pentru seniori – Responsabilitate socială

                                 poza1

Alfabetizare digitală pentru seniori” a fost implementat de către Euroaptitudini SA în parteneriat cu Primăriile de Sector ale mun. Bucureşti prin Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi ECDL ROMANIA. Iniţiatorul proiectului a fost Fundaţia ECDL ROMANIA. Proiectul a facilitat accesul la societatea informaţională pentru persoanele în vârstă.

Proiectul s-a desfăşurat în mai multe etape:

1) în perioada aprilie – iunie 2012 s-au instruit şi certificat ECDL EqualSkills 20 persoane, membre în Clubul seniorilor din Sectoarele 1 si 2 din Bucureşti

                                                  poza 2

Este remarcabilă reuşita tuturor, punctată de performanţa dnei. Victoria Olteanu, care în vârstă de 80 de ani, a fost veterana ambelor grupe. Majoritatea a declarat că principala motivaţie pentru participarea în program a fost nevoia de comunicare prin Internet cu rudele şi prietenii, dar şi dorinţa de a obţine mai multe informaţii utile cu ajutorul computerului.

2) în perioada ianuarie – aprilie 2013 s-au instruit şi certificat ECDL EqualSkills 20 seniori din Sectoarele 5 şi 6 din Bucureşti

                                                 SAMSUNG

Programul de instruire a durat 20 ore, iar la final participanţii au obţinut certificarea ECDL EqualSkills.

Avantajele proiectului “Alfabetizare digitală pentru seniori” au fost:

  • integrare în societatea informaţională;
  • obţinerea unei certificări recunoscute internaţional;
  • atestarea competenţelor digitale dobândite;
  • creşterea încrederii de sine;
  • socializare şi noi moduri de comunicare;
  • stimularea iniţiativei personale, indiferent de vârstă şi categorie socială;
  • utilizarea calculatorului pentru diferitele nevoi, inclusiv servicii de e-comerţ şi e-guvernare;
  • creşterea calităţii vieţii persoanei participante;
  • descoperirea de noi metode de petrecere a timpului liber.

Testimoniale ale participanţilor

« Aşteptările mele au fost depăşite. Eram un îndărătnic. Am refuzat întotdeauna să învăţ calculatorul. Acum sunt un curios. Vreau să repet mai mult, să cunosc mai mult şi multe. » – dl. Trandafir Segărceanu, Clubul Seniorilor Sector 1

“Este foarte util să poţi accesa Internet-ul, să trimiţi un email. Acest lucru face parte din viaţa noastră. Suntem în secolul XXI!” – Barbu Gabriela Severina, absolvent grupa Sector 6

 “A dispărut teama faţă de calculator. Simt că încerc şi pot să îl stăpânesc. Da, îl stăpânesc, mă simt mai puternică şi sunt bucuroasă că am învăţat cum să comunic mai repede şi mai uşor.” – Gapsa Stefania, Clubul Seniorilor Sector 5

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved