Ȋnvaţă să fii competitiv! Instruieşte-te şi investeşte ACUM în viitorul tău!” POSDRU/40/3.2/G/38513

sigla proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investeşte în oameni!”

 

Euroaptitudini S.A., a implementat în parteneriat cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România în perioada 03.01.2011-30.12.2011 proiectul “Ȋnvaţă să fii competitiv! Instruieşte-te şi investeşte ACUM în viitorul tau!”.

Proiectul finanţat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „ Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” a vizat formarea profesională specifică şi dezvoltarea competenţelor angajaţilor, în scopul creşterii gradului de adaptabilitate, a productivităţii şi a calităţii la locul de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Dezvoltarea competenţelor în domeniile soft skills şi leadership, managementul proiectelor, business management, vânzări recunoscute la nivel naţional sau internaţional;

2. Dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute la nivel internaţional prin certificări ECDL (Start, Complet, Avansat) şi/sau a abilităţilor pentru învăţarea noţiunilor de limbă engleză la un nivel atestat  prin certificarea BULATS;

3. Dezvoltarea culturii antreprenoriale în cadrul grupului ţintă şi de noi competenţe recunoscute la nivel naţional sau internaţional, în concordanţă cu nevoile pieţei muncii.

Sesiunile de instruire din cadrul proiectului s-au organizat luȃnd în considerare nevoile grupului ţintă format din minim 125 persoane (100 angajaţi, 25 manageri de la toate nivelurile) active în muncă, cu vârste cuprinse între 25-63 ani, bărbaţi şi femei din regiunea Bucureşti-Ilfov, cerinţele posturilor acestora, oportunităţile de promovare şi cerinţele de pe piaţa muncii. Dezvoltarea şi furnizarea de programe de instruire în domeniile softskills & leadership/managemetul proiectelor/business management/vȃnzări/ECDL/BULATS au fost necesare pentru creşterea eficienţei, adaptabilităţii şi productivităţii angajaţilor (în vederea dezvoltării abilităţilor care sunt necesare pentru a lucra armonios cu ceilalţi, abilităţilor de comunicare care sunt esenţiale pentru asigurarea succesului în afaceri, cunoştinţelor şi abilităţilor de management, dezvoltării abilităţilor de gestionare şi soluţionare a conflictelor, însuşirii tehnicilor de management de proiect precum şi a modalităţii de lucru în echipă, dobȃndirii unei pregătiri pentru propunerea şi realizarea proiectelor, însuşirii tehnicilor de planificare, implementare şi evaluare a proiectului, însuşirii principiilor de bază de administrare a afacerilor, dezvoltării gȃndirii conexe, antreprenoriale, familiarizării cu structura financiară a unei companii, îmbunătăţirii capacităţii de analiza şi de alegere a alternativelor, dezvoltării abilităţilor de operare PC şi de utilizare a limbii engleze).

La activităţile de instruire organizate au participat 264 de persoane (244 persoane distincte dintre care 60 de manageri iar restul angajaţi) care au avut posibilitatea de a se inscrie la 1 sau 2 tipuri de cursuri.

Ȋn cadrul proiectului au fost eliberate: 239 de certificate de participare, 42 de certificate de absolvire CNFPA/ANC, 18 diplome BULATS şi 109 permise ECDL Start/Complet/Avansat.

 

Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc la Hotel Novotel în data de 25.02.2011.

La eveniment au participat reprezentanţi ai partenerilor, experţi din cadrul proiectului, reprezentanţi ai mediului de afaceri (angajaţi şi manageri), ai ECDL Romania şi ai altor instituţii partenere.

A fost prezentat proiectul: obiective, grup ţintă, parteneri, activităţi, rezultate aşteptate, precum şi tematicile cursurilor. Reprezentanţii Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România au evidenţiat avantajele programelor cu finanţare europeană în perioada de criză pe care o traversează România.

Conferinţa s-a finalizat cu o activitate interactivă, dinamică organizată de d-na Alina Oancea Elena. Participanţilor la conferinţă le-au fost distribuite mape conţinând materiale de promovare: prezentarea proiectului, pliante şi cataloage.

              poza1 poza 2

Desfăşurarea evenimentului a constituit o pledoarie în favoarea promovării conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Conferinţa de finalizare a proiectului s-a desfasurat la Hotel Novotel în data de 09.12.2011.

Au participat reprezentanţi ai partenerilor, experţi din cadrul proiectului, reprezentanţi ai mediului de afaceri (angajaţi şi manageri), ai Academiei de Studii Economice Bucureşti, ai ECDL Romania şi participanţi la cursuri.

Evenimentul a avut rolul de a prezenta un bilanţ al implementării proiectului, activităţi, rezultate, modalităţi de asigurare a sustenabilităţii.

              poza 1 poza 2

                                          sigla

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved