Proiect „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” – Achizitii 2012

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”
Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”
Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”
Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031
 
                                                                                                                                       26.03.2012

 
S.C. EUROAPTITUDINI S.A., in calitate de beneficiar al proiectului, doreÅŸte să achiziÅ£ioneze în cadrul proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” POSDRU/96/6.2/S/60031, produse de papetărie, consumabile ÅŸi alte articole pentru birou ÅŸi tonere pentru imprimante ÅŸi fotocopiatoare, în codurile CPV 30000000-9, 22000000-0, 30125100-2.
 
Anuntul legat de achizitia produselor de papetărie, consumabile şi alte articole pentru birou şi tonere pentru imprimante şi fotocopiatoare poate fi vizualizat aici.
 
 
Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved