Profesorii din învăţământul preuniversitar beneficiează de credite profesionale transferabile la obţinerea certificării ECDL

Colaborarea ECDL ROMANIA cu Ministerul EducaÅ£iei, Cercetării ÅŸi Tineretului există încă de la lansarea programului ECDL în România, reuÅŸind de-a lungul ultimilor 6 ani să dezvolte proiecte nu numai în sprijinul elevilor, dar ÅŸi a cadrelor didactice. Astfel, toate cadrele didactice care deÅ£in sau care vor deÅ£ine certificatul ECDL vor putea beneficia de credite profesionale transferabile după cum urmează:
  1. Pentru deÅ£inerea certificatului ECDL Complet – 25 credite profesionale transferabile
  2. Pentru deÅ£inerea certificatului ECDL Start – 20 credite profesionale transferabile
 
Ministerul EducaÅ£iei, Cercetării ÅŸi Tineretului urmăreÅŸte, prin programele sale, folosirea la scară largă a Tehnologiei InformaÅ£iei în procesul de educaÅ£ie, derulând continuu programe de dotare cu tehnica de calcul a unităţilor de învăţământ urmărind inclusiv introducerea instruirii asistate de computer. In contextul integrării europene, cadrele didactice au nevoie de formarea adecvată în domeniul IT pentru a se alinia cerinÅ£elor recunoscute pe plan internaÅ£ional.      
 
Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai important ÅŸi cel mai răspândit standard de certificare pentru un utilizator de computer recunoscut la nivel internaÅ£ional ÅŸi atestă faptul că deÅ£inătorul lui posedă cunoÅŸtinÅ£e de bază despre Tehnologia InformaÅ£iei (IT) ÅŸi poate utiliza în mod eficient un calculator.
Permisul ECDL se adresează tuturor celor care doresc o certificare pentru abilităţi de bază în utilizarea computerului.

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved