PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI – STUDIU AL PIEŢEI

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară 3 „CreÅŸterea adaptabilităţii lucrătorilor ÅŸi a întreprinderilor”; Domeniul Major de intervenÅ£ie 3.2 „Formare ÅŸi sprijin pentru întreprinderi ÅŸi angajaÅ£i pentru promovarea adaptabilitaÅ£ii”

Proiect: CunoÅŸtinÅ£e de utilizarea calculatorului ÅŸi informatică medicală pentru creÅŸterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România”, POSDRU/81/3.2/S/51697

Id Proiect: 51697

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

InvesteÅŸte în oameni!

 

04.07.2011

ANUNÅ¢

PROCEDURA DE CERCETARE A PIEÅ¢EI – STUDIU AL PIEÅ¢EI

„ACHIZIÅ¢IA DE PRODUSE DE PAPETÄ‚RIE, ARTICOLE MÄ‚RUNTE DE BIROU ÅžI

CARTUÅžE DE TONER PENTRU IMPRIMANTE ÅžI COPIATOARE XEROX

pentru proiectul „CunoÅŸtinte de utilizarea calculatorului ÅŸi informatică medicală pentru creÅŸterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România, POSDRU/81/3.2/S/51697

 

S.C. EUROAPTITUDINI S.A., cu sediul în BucureÅŸti, Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, doreÅŸte să achiziÅ£ioneze în cadrul proiectului „CunoÅŸtinte de utilizarea calculatorului ÅŸi informatică medicală pentru creÅŸterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România, POSDRU/81/3.2/S/51697, implementat in parteneriat cu Ministerul Sanatatii, produse de Papetărie, Articole mărunte de birou ÅŸi CartuÅŸe de toner pentru imprimante ÅŸi copiatoare xerox, codurile CPV 39162110-9, 30190000-7, 22800000-8, 30125100-2.

Sursa de finanÅ£are a contractului: Programul OperaÅ£ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 3 “CreÅŸterea adaptabilităţii lucrătorilor ÅŸi a întreprinderilor”; Domeniul Major de IntervenÅ£ie 3.2 „Formare profesională ÅŸi sprijin pentru întreprinderi ÅŸi angajaÅ£i pentru promovarea adaptabilităţii”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câÅŸtigătoare: preÅ£ul cel mai scăzut.

DocumentaÅ£ia pentru ofertanÅ£i: este gratuită ÅŸi se poate ridica în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 13.00, de la următoarea adresă: Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, BucureÅŸti. DocumentaÅ£ia se ridică numai pe bază de împuternicire semnată de reprezentantul legal ÅŸi ÅŸtampilată (1 exemplar original). DocumentaÅ£ia poate fi transmisă ÅŸi prin e-mail, în urma unei solicitări trimise în scris, prin fax sau poÅŸtă, semnată de reprezentantul legal al operatorului.

Solicitările de informaÅ£ii suplimentare sau clarificări se vor transmite NUMAI în scris, pe fax +4021 316 99 33, sau la adresa Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, BucureÅŸti, pană la data de 07.07.2011, ora 18.00.

Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificări: 08.07.2011, ora 17.00.

Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune în plic închis, la adresa S.C. EUROAPTITUDINI S.A., Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, BucureÅŸti.

Data limită de depunere a ofertelor: 11.07.2011, ora 12.00.

Informații suplimentare:

Catrina Alexandra

Asistent proiect EUROAPTITUDINI S.A.

alexandra.catrina@euroaptitudini.ro

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved