Primii multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC au fost instruiți în cadrul cursurilor Formator și ECDL Complet

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031


Primii multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC au fost instruiÈ›i în cadrul cursurilor Formator È™i ECDL Complet

Etapa de formare de multiplicatori continuă până în luna iulie

În cadrul proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”, derulat de SC Euroaptitudini SA în, parteneriat cu AdministraÅ£ia NaÅ£ională a Penitenciarelor, începând cu data de 17 ianuarie a.c. se desfăşoară cursurile de Formator È™i ECDL Complet, cu obiectivul de a crea a o reÈ›ea naÈ›ională de 100 multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC, necesară îmbunătățirii sistemului de instruire din unitățile penitenciare. Cursurile se vor finaliza în luna iulie a.c.

Până în prezent la cursurile de Formator au participat 3 grupe, iar la ECDL Complet alte 3 grupe, urmând ca până în luna iulie să finalizeze ambele cursuri toti cei 100 de participanÈ›i.

În urma promovării cursurilor ECDL Complet È™i de Formator se vor obÈ›ine diplome recunoscute la nivel naÈ›ional prin certificarea CNFPA. De asemenea, în urma testării ECDL Complet se va obÈ›ine Permisul European de Conducere a Computerului, recunoscut la nivel internaÈ›ional.

Proiectul se derulează în perioada 01.10.2010-30.09.2013 ÅŸi contribuie la îmbunătăţirea sistemului de formare profesională în sistemul penitenciar romanesc ÅŸi la facilitarea integrării grupurilor Å£intă într-o societate inclusivă ÅŸi informaÅ£ională.

 

Utilizarea calculatorului – un argument in plus pentru integrare

 

                                                        

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved