Peste 4.000 de asistenti si asistente medicale din toata tara si-au imbunatatit abilitatile de utilizare a calculatorului

sigla proiect 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitaţii”

Titlul proiectului: „Cunoştinţe de utilizarea calculatorului şi informatică medicală pentru creşterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/51697

 31.07.2013

 Peste 4.000 de asistenti si asistente medicale din toata tarasi-au imbunatatit  abilitatile de utilizare a calculatorului in cadrul proiectului 

“Cunostinte de utilizarea calculatorului si informatica medicala pentru cresterea adaptabilitatii asistentelor medicale din spitalele din Romania”

 In luna iulie a.c. s-au finalizat activitatile de instruire, testare si certificare din cadrul proiectului, peste 4.000 de asistenti si asistente medicale din toata tara obtinand noi competente in domeniul ITC, precum si noi abilitati de utilizare a tehnologiilor informatizate pe care sa le integreze in practica medicala.

Se incheie astfel o activitate inceputa in urma cu aproximativ 2 ani, cand S.C. Euroaptitudini S.A. demara sesiunile in instruire, testare si certificare prin intermediul a 10 sali mobile. Cele 10 sali mobile, dotate cu laptop-uri, videoproiector si ruter pentru accesul la internet, au fost instalate in unitati sanitare din tara in care s-a desfasurat activitatea de instruire cu asistentii si asistentele medicale, acoperindu-se astfel la sfarsitul perioadei toate judetele tarii si capitala Bucuresti.

La finalul cursului, grupul tinta a participat la sesiuni de testare, in urma promovarii acestia au obtinut certificate recunoscute la nivel national/ international. In urma promovarii examenului CNFPA, acestia au obtinut certificate de absolvire recunoscute la nivel national. Totodata, in cadrul proiectului au fost prevazute 4 examene ECDL Start pe care cursantii le-au sustinut la finalul fiecaruia dintre cele 4 module parcurse: Utilizarea computerului si organizarea fisierelor, Procesare de test, Calcul tabelar si Informatie si Comunicare. In urma promovarii acestor 4 examene ECDL START participantii la curs au obtinut Permisul European de Utilizare a Calculatorului (European Computer Driving Licence). Participantii la curs care au promovat examenul CNFPA au obtinut si 15 credite EMC, recunoscute in sistemul sanitar.

Prin perfectionarea competentelor si a aptitudinilor in domeniul ITC, asistentii si asistentele medicale au astazi posibilitatea de a se adapta mai usor la informatizarea sistemului de sanatate, contribuind la imbunatatirea acestuia si la integrarea noilor tehnologii in practica medicala curenta. De asemenea, aceste demersuri vor determina schimbarea modelului comportamental prin cresterea gradului de acceptare a tehnologiilor informatizate drept instrumente de baza in practica medicala, educare si comunicare.

Calificarea resurselor umane reprezinta o cerinta obligatorie pentru adaptarea unitatilor sanitare din Romania la noile cerinte impuse de introducerea sistemelor informatizate si a noilor tehnologii.

Pentru informatii suplimentare:

Croitoru Dana Luminita

Coordonator partener EUROAPTITUDINI S.A.

dana.croitoru@euroaptitudini.ro

 

Catrina Alexandra

Asistent de proiect partener EUROAPTITUDINI S.A.

alexandra.catrina@euroaptitudini.ro

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved