Peste 1360 de asistenti si asistente medicale din sistemul de sanatate romanesc si-au certificat competentele de utilizare a calculatorului

InvesteÅŸte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul OperaÅ£ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „CreÅŸterea adaptabilităţii lucrătorilor ÅŸi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenÅ£ie 3.2 „Formare ÅŸi sprijin pentru întreprinderi ÅŸi angajaÅ£i pentru promovarea             adaptabilitaÅ£ii”
Titlul proiectului: „CunoÅŸtinÅ£e de utilizarea calculatorului ÅŸi informatică medicală pentru creÅŸterea adaptabilităţii             asistentelor medicale din spitalele din România”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/51697
 
 
30.04.2012
 
Peste 1360 de asistenti si asistente medicale din sistemul de sanatate romanesc
si-au certificat competentele de utilizare a calculatorului
 
 
Sesiunile de instruire in domeniul IT sunt organizate in cadrul proiectului “Cunostinte de utilizarea calculatorului si informatica medicala pentru cresterea adaptabilitatii asistentelor medicale din spitalele din Romania”, in care S.C. EUROAPTITUDINI S.A. participa in calitate de partener (solicitantul fiind Ministerul Sanatatii).
 
Principala componenta a proiectului o constituie instruirea in cunostinte de baza de operare a calculatorului si certificarea ECDL (European Computer Driving Licence) / CNFPA (Operator introducere, validare si prelucrare date) a 4000 de asistenti si asistente medicale din spitalele din Romania si are drept obiectiv asigurarea cunostintelor si competentelor necesare adaptarii asistentilor / asistentelor medicale la noile exigente din toate compartimentele activitatii lor: practica clinica, managementul informatiei spitalicesti, educare, informare, comunicare.
 
Pana in prezent, 1394 de asistenti si asistente medicale au participat la cursul ECDL START/ Operator introducere, validare si prelucrare date (CNFPA), in urma promovarii acestuia obtinand certificate de absolvire CNFPA si/sau Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL) Start.
 
Competentele insusite prin intermediul proiectului de catre membrii grupului tinta vor sprijini procesul de integrare a sistemelor informatice dedicate si a noilor tehnologii in practica medicala curenta si vor determina schimbarea modelului comportamental al grupului tinta prin cresterea gradului de acceptare a tehnologiilor informatizate drept instrumente de baza in practica, educare, comunicare.
 
In luna aprilie au finalizat instruirea cursantii seriei VIII si au demarat activitatile de instruire, testare si certificare din seria IX, in urmatoarele unitati sanitare:
 
 
Cursurile dureaza aproximativ 3 saptamani. In urma promovarii examenelor acestia obtin Permisul European de Conducere a Computerului(ECDL) Start (recunoscut international), certificatul C.N.F.P.A. (recunoscut la nivel national) si 15 credite e.m.c (recunoscute in sistemul medical).
 
Proiectul se deruleaza pe parcursul a 36 de luni (incepand cu luna septembrie 2010), obiectivul general vizand imbunatatirea mobilitatii si adaptabilitatii personalului sanitar mediu din spitalele din Romania la conditiile in schimbare ale sistemelor sanitare prin imbunatatirea competentelor si aptitudinilor in domeniul ITC si al noilor tehnologii.
 
 
 
Pentru informatii suplimentare:
Croitoru Dana Luminita
Coordonator partener EUROAPTITUDINI S.A.
dana.croitoru@euroaptitudini.ro

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved