O nouă serie formată din angajaţi şi persoane private de libertate va participa în luna februarie 2012 la sesiunile de instruire şi testare în domeniul ECDL Start/Operator, introducere, validare şi prelucrare date

 

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”
Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”
Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”
Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031
                                                                                                                                       31.01.2012
 
O nouă serie formată din angajaÅ£i ÅŸi persoane private de libertate va participa în luna februarie 2012 la sesiunile de instruire ÅŸi testare în domeniul ECDL Start/Operator, introducere, validare ÅŸi prelucrare date
 
 
Incepând cu data de 01.02.2012 va demara sesiunea de instruire ÅŸi testare ECDL START/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date destinată unui număr de 20 grupe formate din angajaÅ£i ÅŸi persoane private de libertate din seria 5, care fac parte din cadrul următoarelor unităţi: Penitenciarul Craiova, Penitenciarul Târgu Jiu, Penitenciarul Miercurea Ciuc, Penitenciarul BucureÅŸti-Rahova, Penitenciarul BucureÅŸti-Jilava, Penitenciarul ColibaÅŸi, Penitenciarul-Spital ColibaÅŸi, Penitenciarul Vaslui, Penitenciarul GalaÅ£i, Penitenciarul Bârcea Mare (Deva), Penitenciarul Satu Mare, Penitenciarul Oradea.
 
La sesiunile de instruire ÅŸi testare din perioada decembrie 2011 – ianuarie 2012 au participat 22 grupe (dintre care 13 grupe formate din angajaÅ£i ÅŸi 9 grupe formate din persoane private de libertate).

 

In luna decembrie un promotor din partea AdministraÅ£iei NaÅ£ionale a Penitenciarelor a susÅ£inut 1 workshop despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare la Penitenciarul BucureÅŸti-Jilava (în data de 22.12.2011).
 
Pe data de 18.01.2012, 19.01.2012 si 30.01.2012, au avut loc la Penitenciarul TimiÅŸoara, CR BuziaÅŸ ÅŸi respectiv Penitenciarul Brăila, workshop-uri dedicate persoanelor aflate în detenÅ£ie, din cadrul proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” prin intermediul cărora s-a promovat proiectul, programele de formare (ECDL Start/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date, Equal Skills), principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi s-a discutat despre posibilităţile de ocupare. Aceste programe de formare profesională din cadrul proiectului sunt menite să le îmbunătăţească atât perioada detenÅ£iei, cât ÅŸi viaÅ£a socio-profesională după liberare.
 
Mai multe informaţii cu privire la proiect şi la activităţile desfăşurate se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.
 
Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved