Noutăţi sustenabilitate Proiect „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc” POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                                                                                                                                                                              01.10.2015

 

Noutăţi despre activităţile vizate în perioada de sustenabilitate a proiectului

„Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

POSDRU/96/6.2/S/60031

 

În perioada de sustenabilitate a proiectului urmărim consolidarea şi dezvoltarea sistemului de formare profesională în cadrul sistemului penitenciar din România, asigurând accesibilitate nediscriminatorie tuturor beneficiarilor la toate tipurile de cursuri şi certificări derulate în perioada implementării proiectului, pe baza resurselor umane şi materiale constituite prin proiect.

Primii doi ani de sustenabilitate au avut ca rezultate instruirea unui număr de 160 de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care au susţinut cursuri de Operator introducere, validare si prelucrare date, 150 dintre aceştia obţinând in urma examenelor finale şi diploma Autoritaţii Naţionale pentru Calificâri.

Instruirea s-a desfăşurat în mai multe unitaţi penitenciare din România, şi anume : Penitenciarul Aiud, Penitenciarul Bucureşti – Jilava, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul Gherla, Penitenciarul Iaşi, Penitenciarul Mărgineni, Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Timişoara, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, Penitenciarul Bistriţa, Penitenciarul Bârcea Mare, Penitenciarul Botoşani, Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti, Penitenciarul Tulcea, Penitenciarul Spital Colibaşi, Penitenciarul Tg. Mureş.

În luna august 2015 s-a realizat acreditarea ca centru ECDL a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor iar în perioada 15.09.2015 – 30.09.2015 au fost instruiţi şi au obţinut certificarea ECDL Start un număr de 10 angajaţi.

Tot în primii doi ani de sustenabilitate ai proiectului, un număr de  30  persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Bucureşti – Jilava au beneficat de sesiuni de instruire, testare şi certificare “Operator introducere, validare şi prelucrare date” iar 6 persoane private de libertate au demarat instruirea în vederea obţinerii certificării Equalskills.

Instructorii care au susţinut sesiunile de formare fac parte din reţeaua naţională de multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC, si sunt angajaţi în sistemul penitenciar românesc, iar în perioada de implementare a proiectului au fost participanţi la ambele sesiuni de instruire (ECDL/Operator, introducere, validare şi prelucrare date şi formator). În acelaşi timp, ei sunt şi deţinători ai certificărilor recunoscute la nivel naţional de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (pentru formator şi operator introducere, validare şi prelucrare date), precum şi ai certificării ECDL recunoscută la nivel internaţional în 150 ţări.

În vederea folosirii în continuarea a bazei materiale achiziţionate în cadrul proiectului, avem permanent îin vedere accesarea de finanţări nerambursabile şi în noua perioada de programare 2014 – 2020, urmărind lansarea următoarelor apeluri de proiecte ce au ca activitaţi eligibile cursuri de inţtiere şi perfecţionare/specializare (Equalskills, “Operator introducere, validare şi prelucrare date”, ECDL Start ) urmate şi în perioada de implementare a proiectului, atât pe Programul Operaţional Capital Uman cât şi pe Programul Operaţional Competitivitate.

În perioada de sustenabilitate a proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” vor fi publicate periodic materiale informative cu privire la demersurile realizate pe site-ul proiectului (www.ticpentrureintegrare.ro) şi site-ul www.euroaptitudini.ro.

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved