Noutăţi despre stadiul implementării proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc” – august 2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investeşte în oameni!”

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

23.08.2013

 

In luna august s-a finalizat formarea persoanelor aflate în detenție

 

In luna august 2013 s-a finalizat instruirea EqualSkills cu o grupă formată din 8 persoane private de libertate aflate în Penitenciarul București-Jilava. Totodată instructorul IT a evaluat participanții la curs pe baza exercițiilor rezolvate și a proiectului. Aceștia vor primi certificarea EqualSkills, recunoscută la nivel internațional.

 

În ceea ce privește participarea la viitoarele programe de formare persoanele private de libertate și-au exprimat interesul pentru diferite cursuri de perfecţionări şi calificări.

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved