Noutăţi despre activităţile vizate în perioada de sustenabilitate a proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

 

11.08.2014

Noutăţi despre activităţile vizate în perioada de sustenabilitate a proiectului

„Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

POSDRU/96/6.2/S/60031

 

În perioada de sustenabilitate a proiectului urmărim consolidarea şi dezvoltarea sistemului de formare profesională în cadrul Administraţiei penitenciare din România, asigurând accesibilitate nediscriminatorie tuturor beneficiarilor la toate tipurile de cursuri şi certificări derulate în perioada implementării proiectului, pe baza resurselor umane şi materiale constituite prin proiect.

În intervalul august-septembrie 2014 se vor organiza sesiuni de instruire, testare şi certificare ECDL START/ Operator introducere, validare şi prelucrare date, la care vor participa 8 grupe (formate din angajaţi în sistemul penitenciar românesc) din cadrul următoarelor penitenciare: Bucureşti-Jilava, Aiud, Craiova, Gherla, Iaşi, Mărgineni, Poarta Albă, Timişoara.

Instructorii care vor susţine sesiunile de formare pentru cele 8 grupe fac parte din reţeaua naţională de multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC,  sunt angajaţi în sistemul penitenciar românesc, iar în perioada de implementare a proiectului au fost participanţi la ambele sesiuni de instruire (ECDL/Operator, introducere, validare şi prelucrare date şi formator). În acelaşi timp, ei sunt şi deţinători ai certificărilor recunoscute la nivel naţional de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (pentru formator şi operator introducere, validare şi prelucrare date), precum şi ai certificării ECDL recunoscută la nivel internaţional în 150 ţări.

Formarea angajaţilor în domeniul TIC este necesară în vederea îmbunătăţirii permanente a competenţelor, precum şi a modalităţii de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenţie.

Angajaţii care vor participa la aceste sesiuni pot beneficia de o certificare a competenţelor recunoscută la nivel naţional şi/sau internaţional (în funcţie de testările promovate), vor fi mai competitivi, flexibili şi adaptaţi la noile cerinţe de pe piaţa muncii şi din societatea informaţională.

În perioada de sustenabilitate a proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” vor fi publicate periodic materiale informative cu privire la demersurile realizate pe site-ul proiectului (www.ticpentrureintegrare.ro) și site-urile www.euroaptitudini.ro, www.anp.gov.ro

 

sigla

 

 

 

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved