Noutăţi despre activităţile vizate în perioada de sustenabilitate a proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” POSDRU/96/6.2/S/60031

Noutăţi despre activităţile vizate în perioada de sustenabilitate a proiectului

„Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

POSDRU/96/6.2/S/60031

În perioada de sustenabilitate a proiectului urmărim consolidarea şi dezvoltarea sistemului de formare profesională în cadrul sistemului penitenciar din România, asigurând accesibilitate nediscriminatorie tuturor beneficiarilor la toate tipurile de cursuri şi certificări derulate în perioada implementării proiectului, pe baza resurselor umane şi materiale constituite prin proiect.

Referitor la instruirea personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în cursul anului 2015, se vor organiza cursuri de perfecţionare atât pentru obţinerea certificării  “Operator introducere, validare şi prelucrare date” pentru 90 de angajaţi, cât şi pentru certificarea “ECDL Start” pentru 10 angajaţi.

În cursul lunii aprilie 2015 urmează să se deruleze cursul de Operator introducere, validare si prelucrare date cu funcţionarii publici cu statut special din următoarele penitenciare:

 • Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, în perioada 01 – 22 aprilie 2015, 1 grupă;
 • Penitenciarul Bistriţa, în perioada 15 aprilie – 13 mai 2015, 1 grupă;
 • Penitenciarul Bârcea Mare, în perioada 01 – 29 aprilie 2015, 1 grupă;
 • Penitenciarul Botoşani, în perioada 20 aprilie – 13 mai 2015, 1 grupă;
 • Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti, în perioada 14 – 27 aprilie 2015, 1 grupă;
 • Penitenciarul Tulcea, în perioada 06 – 30 aprilie 2015, 1 grupă;
 • Penitenciarul Spital Colibaşi, în perioada 06 aprilie – 05 mai 2015, 1 grupă;
 • Penitenciarul Tg. Mureş, în perioada 06 aprilie – 05 mai 2015, 1 grupă.

Pentru persoanele private de libertate sunt prevăzute să se desfăşoare, în cadrul Penitenciarului Bucuresti – Jilava, trei sesiuni de instruire, dupa cum urmează :

 • în intervalul 23 februarie 2015- 20 martie 2015 s-a desfăşurat deja o sesiune de instruire, testare şi certificare “Operator introducere, validare şi prelucrare date”, la care a participat 1 grupa;
 • în perioada 20 aprilie 2015 – 15 mai 2015 se va organiza o sesiune de instruire, testare şi certificare Operator introducere, validare şi prelucrare date, la care va participa 1 grupă;
 • în intervalul 15 iunie 2015 – 10 iulie 2015 va incepe o sesiune de instruire în vederea obţinerii certificării Equalskills de către o grupă formată din şase persoane.

Instructorii care vor susţine sesiunile de formare fac parte din reţeaua naţională de multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC,  sunt angajaţi în sistemul penitenciar românesc, iar în perioada de implementare a proiectului au fost participanţi la ambele sesiuni de instruire (ECDL/Operator, introducere, validare şi prelucrare date şi formator). În acelaşi timp, ei sunt şi deţinători ai certificărilor recunoscute la nivel naţional de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (pentru formator şi operator introducere, validare şi prelucrare date), precum şi ai certificării ECDL recunoscută la nivel internaţional în 150 ţări.

În perioada de sustenabilitate a proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” vor fi publicate periodic materiale informative cu privire la demersurile realizate pe site-ul proiectului (www.ticpentrureintegrare.ro) şi site-ul www.euroaptitudini.ro.

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved