Noutăţi despre activităţile vizate în perioada de sustenabilitate a proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc” POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                                                                                                                                                                              04.01.2016

Noutăţi despre activităţile vizate în perioada de sustenabilitate a proiectului

„Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

POSDRU/96/6.2/S/60031

 

În perioada de sustenabilitate a proiectului urmărim consolidarea şi dezvoltarea sistemului de formare profesională în cadrul sistemului penitenciar din România, asigurând accesibilitate nediscriminatorie tuturor beneficiarilor la toate tipurile de cursuri şi certificări derulate în perioada implementării proiectului, pe baza resurselor umane şi materiale constituite prin proiect.

În luna decembrie 2015 s-a realizat acreditarea a încă 7 unităţi penitenciare din Romania ca centre ECDL subordonate direct Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar un număr de şapte examinatori ECDL certificaţi în perioada de implementare a proiectului au fost transferaţi de la centrul nostru către noile centre acreditate.

Astfel, deja în al treilea an de sustenabilitate am înregistrat ca rezultate in perioada 01.10-31.12.2015, instruirea unui număr de 90 de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care au susţinut cursuri ECDL Start, 70 dintre aceştia obţinând, în urma examenelor finale şi diploma ECDL Start, recunoscută atat la nivel naţional, cât şi internaţional.

Instruirea s-a desfăşurat atât în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cât şi în mai multe unitaţi penitenciare din România, şi anume : Penitenciarul Aiud, Penitenciarul Bucureşti – Jilava, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul Gherla, Penitenciarul Iaşi, Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Timişoara.

 În perioada următoare se are în vedere instruirea unui număr de  10  persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Bucureşti – Jilava,persoane care vor benefica de sesiuni de instruire, testare şi certificare “ECDL Start”.

Instructorii care au susţinut sesiunile de formare fac parte din reţeaua naţională de multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC şi sunt angajaţi în sistemul penitenciar românesc, iar în perioada de implementare a proiectului au fost participanţi la ambele sesiuni de instruire (ECDL/Operator, introducere, validare şi prelucrare date şi formator). În acelaşi timp, ei sunt şi deţinători ai certificărilor recunoscute la nivel naţional de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (pentru formator şi operator introducere, validare şi prelucrare date), precum şi ai certificării ECDL recunoscută la nivel internaţional în 150 ţări.

În vederea folosirii în continuarea a bazei materiale achiziţionate în cadrul proiectului, avem permanent îin vedere accesarea de finanţări nerambursabile şi în noua perioada de programare 2014 – 2020, urmărind lansarea următoarelor apeluri de proiecte ce au ca activitaţi eligibile cursuri de iniţiere şi perfecţionare/specializare (Equalskills, “Operator introducere, validare şi prelucrare date”, ECDL Start) urmate şi în perioada de implementare a proiectului, atât pe Programul Operaţional Capital Uman, cât şi pe Programul Operaţional Competitivitate.

În perioada de sustenabilitate a proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” vor fi publicate periodic materiale informative cu privire la demersurile realizate pe site-ul proiectului (www.ticpentrureintegrare.ro) şi site-ul www.euroaptitudini.ro.

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved