Noutate sustenabilitate proiect ID60031

                                                                                                                                                                                                                          

28.03.2016

O nouă grupă formată din persoane private de libertate a finalizat sesiunea de instruire şi testare în domeniul ECDL Start

 din cadrul perioadei de sustenabilitate a proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

POSDRU/96/6.2/S/60031

 

      În perioada 22.02-18.03.2016, o nouă grupă compusă din 10 persoane private de libertate aflate în detenţie în Penitenciarul Bucureşti – Jilava a participat la sesiunea de instruire şi testare “ECDL Start”. Toţi participanţii au promovat cele 4 testări aferente modulelor: Utilizarea computerului, Editare de text, Instrumente on-line, Calcul tabelar şi vor beneficia de certificatul ECDL Start, recunoscut la nivel internaţional.

     În perioada de sustenabilitate a proiectului urmărim consolidarea şi dezvoltarea sistemului de formare profesională în cadrul Administraţiei penitenciare din România, asigurând accesibilitate nediscriminatorie tuturor beneficiarilor la toate tipurile de cursuri şi certificări derulate în perioada implementării proiectului, pe baza resurselor umane şi materiale constituite prin proiect.

     Astfel, începând cu 01.10.2013 şi până în prezent au fost organizate sesiuni de instruire, testare şi certificare pentru “operator introducere, validare şi prelucrare date”, “EqualSkills”, “ECDL Start” la care s-au înscris 260 angajaţi din sistemul penitenciar românesc şi 46 persoane private de libertate, care au fost repartizaţi în 31 de grupe. Sesiunile de formare s-au derulat în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi în 16 penitenciare: Aiud, Bucureşti-Jilava, Craiova, Gherla, Iaşi, Mărgineni, Poarta Albă, Timişoara, Drobeta Turnu Severin, Bistriţa, Bârcea Mare, Botoşani, Tulcea, Târgu Mureş, Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti, Penitenciarul Spital Colibaşi. Dintre aceştia, 298 persoane au finalizat programele de formare, 290 persoane au participat la examenul de absolvire sau testările aferente programului “ECDL Start”, 276 persoane au obţinut o certificare recunoscută naţional sau internaţional de “operator introducere, validare şi prelucrare date”/ “EqualSkills”/ “ECDL Start”.

     Participanţii care au promovat testările aferente programelor de formare urmate au beneficiat de o certificare a competenţelor recunoscută la nivel naţional sau internaţional şi sunt mai adaptaţi la noile cerinţe de pe piaţa muncii şi din societatea informaţională.

     Cei 23 de instructori, care au susţinut sesiunile de formare de la începutul perioadei de sustenabilitate a proiectului şi până în prezent pentru cele 31 grupe, fac parte din reţeaua naţională de multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC şi sunt deţinătorii certificărilor recunoscute la nivel naţional de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (pentru formator şi operator introducere, validare şi prelucrare date), precum şi ai certificării ECDL recunoscută la nivel internaţional în 150 ţări.

     Programele de formare profesională organizate în perioada de sustenabilitate a proiectului au vizat:

– îmbunătăţirea activităţii angajaţilor din sistemul penitenciar românesc şi a modalităţii de abordare utilizată în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenţie;

– perfecţionarea abilităţilor digitale ale angajaţilor din sistemul penitenciar românesc;

– facilitarea accesului la noile tehnologii a persoanelor private de libertate;

– îmbunătăţirea perioadei detenţiei şi a vieţii socio-profesionale după liberare;

– conștientizarea importanței și a necesității învățării continue, formării și dezvoltării profesionale, precum și a utilizării noilor tehnologii, indiferent de sex, vârstă, etnie;

– creșterea stimei de sine;

– creșterea motivației.

     În perioada de sustenabilitate a proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” vor fi publicate periodic materiale informative cu privire la demersurile realizate pe site-ul proiectului (www.ticpentrureintegrare.ro) și pe site-urile partenerilor www.euroaptitudini.ro, www.anp.gov.ro.

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved