Noutăţi despre stadiul implementării proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc” – mai 2013

 

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte în oameni!”

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătățirea accesului È™i a participării grupurilor vulnerabile pe piaÈ›a muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                                                                                                                                                                                    30.05.2013

 

Două noi vizite de monitorizare în unitățile penitenciare din România

 

In 23.05.2013 s-a efectuat de către membrii echipei de implementare din partea beneficiarului, o vizită de monitorizare privind derularea sesiunii de instruire în domeniul  IT (EqualSkills) în Penitenciarul Mărgineni. La acesta a participat È™i coordonatorul echipei de implementare din partea AdministraÈ›iei NaÈ›ionale a Penitenciarelor. Activitatea de instruire (EqualSkills recapitulare capitolul 2 – Desktop, predarea noÈ›iunilor capitolului 3 – Documente È™i rezolvarea exerciÈ›iilor aferente capitolului predat) s-a desfășurat conform calendarului de instruire. Toate documentele È™i materialele suport verificate au fost conforme, iar echipamentele funcÈ›ionale. LocaÈ›ia È™i echipamentele sunt semnalizate corespunzător, respectând condiÈ›iile prevăzute în manualul de identitate vizuală.

 

In data de 31.05.2013 se va desfășura o nouă vizită de monitorizare în Penitenciarul Craiova.

Obiectivele misiunii vor fi: verificarea derulării activităților conform calendarului de instruire, verificarea documentelor și materialelor suport, verificarea echipamentelor cu care sunt dotate sălile mobile și verificarea respectării măsurilor de identitate vizuală (semnalizarea locației și a echipamentelor).

 

In luna mai 2013, au continuat sesiunile de instruire EqualSkills cu grupele formate din persoane private de libertate aflate în Penitenciarele: Giurgiu, Mărgineni, Spital Târgu Ocna, Aiud, BucureÈ™ti-Jilava, BucureÈ™ti-Rahova, Oradea, Craiova È™i Drobeta Turnu Severin.

 

În luna iunie 2013 sunt programate a se desfășura sesiuni de instruire EqualSkills în Penitenciarele: BotoÈ™ani, IaÈ™i, BucureÈ™ti-Jilava, Giurgiu, BucureÈ™ti-Rahova È™i Penitenciarul Spital BucureÈ™ti Jilava. După evaluarea participanÈ›ilor la curs, de către instructorul IT, pe baza exerciÈ›iilor rezolvate È™i a proiectului, aceÈ™tia vor primi certificarea EqualSkills, recunoscută la nivel internaÈ›ional.

 

“Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” este centrat pe formare profesională a 3700 persoane, iar până în prezent la activităţile de formare au participat peste 3619 persoane. Astfel, s-au realizat până acum:

 

1.Formarea profesională în domeniul TIC (ECDL START/ EqualSkills) a unui numar aproximativ de 1915 de persoane cu vârste cuprinse între 16-54 ani, care execută pedepse privative de libertate în unităţile penitenciare la nivel naÅ£ional, în vederea îmbunătăţirii accesului la ocupare după executarea pedepsei.

 

2.Formarea profesională în domeniul TIC a 1602 angajaÅ£i cu vârste cuprinse între 20-54 de ani din sistemul penitenciar în vederea îmbunătăţirii activităţilor, competenÅ£elor ÅŸi a modalităţii de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenÅ£ie.

 

3.Sistemul flexibil de 16 săli mobile, active la nivel naÅ£ional pe o perioadă de 18 luni, în vederea formării profesionale adaptată la nevoile grupului Å£intă.

 

4.ReÅ£eaua naÅ£ională de 102 multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC, necesară îmbunătăţirii sistemului de instruire din unităţile penitenciare.

 

 

Mai multe informaţii cu privire la proiect şi la activităţile desfăşurate se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

 

Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare


© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved