Noutăţi despre stadiul implementării proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc” – iunie 2013

 

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte în oameni!”

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătățirea accesului È™i a participării grupurilor vulnerabile pe piaÈ›a muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                                                                                                                                                                                    28.06.2013

 

Sesiunile de instruire din cadrul proiectului au fost finalizate în această lună

 

 

În luna iunie 2013 s-au desfășurat ultimele sesiuni de instruire EqualSkills în Penitenciarele: BotoÈ™ani, IaÈ™i, BucureÈ™ti-Jilava, Giurgiu, BucureÈ™ti-Rahova È™i Penitenciarul Spital BucureÈ™ti Jilava.

În luna iulie 2013 se vor centraliza datele obÈ›inute ca urmare a implementării proiectului, mai ales în ceea ce priveÈ™te activitatea de formare, urmând ca acestea să fie publicate ulterior în materialul de promovare.

 

În a doua parte a lunii septembrie 2013, la Hotel Siqua (situat pe Calea Plevnei nr.59, sector 1, BucureÈ™ti) Euroaptitudini S.A., în calitate de beneficiar, va organiza în parteneriat cu AdministraÈ›ia NaÈ›ională a Penitenciarelor conferinÈ›a de finalizare/ promovare a incluziunii sociale.

 

Aceste activităţi fac parte din cadrul proiectului  strategic “Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc, finanÅ£at prin intermediul Programului OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii” care se implementează în perioada 01.10.2010-30.09.2013. Proiectul vizează creÅŸterea ÅŸanselor de incluziune socială ÅŸi facilitarea integrării/reintegrării pe piaÅ£a muncii a persoanelor care execută pedepse privative de libertate.

 

“Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” este centrat pe formare profesională în domeniul TIC (EqualSkills/ CompetenÈ›e informatice,  ECDL START/ COMPLET/ Operator introducere, validare È™i prelucrare date) a persoanelor care execută pedepse privative de libertate È™i angajaÈ›ilor din sistemul penitenciar românesc. Activitățile de instruire sunt necesare în vederea îmbunătăţirii accesului la ocupare după executarea pedepsei. Totodată sesiunile de formare profesională sunt destinate angajaÈ›ilor pentru îmbunătăţirea activităţilor, competenÅ£elor ÅŸi a modalităţii de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenÅ£ie.

 

Datorită faptului că prin intermediul acestui proiect s-a creat un sistem flexibil de 16 săli mobile (în vederea formării profesionale adaptată la nevoile grupului Å£intă) È™i o reÅ£ea naÅ£ională de 102 multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC, vor putea continua activităţile de instruire în domeniul TIC (cursurile EqualSkills/ CompetenÈ›e informatice, ECDL START/ COMPLET/  Operator introducere, validare È™i prelucrare date) în unităţile penitenciare. Multiplicatorii sunt deÈ›inători ai certificărilor recunoscute la nivel naÅ£ional de către CNFPA/ANC (pentru formator ÅŸi operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date), precum ÅŸi ai certificării ECDL recunoscută la nivel internaÅ£ional în peste 148 ţări.

 

Mai multe informaţii cu privire la proiect şi la activităţile desfăşurate se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

 

Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare


© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved