Noutăţi despre stadiul implementării proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” – iulie 2013

sigla proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investeşte în oameni!”

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                                                                                                                                                                                    31.07.2013

 

Rezultatele obţinute ca urmare a implementării proiectului

“Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

 

Până în prezent, cele mai semnificative rezultate obţinute sunt:

1) 2004 persoane, dintre care 1999 persoane distincte (cu vârste cuprinse între 16-54 ani, care execută pedepse privative de libertate în unităţile penitenciare la nivel naţional) formate în domeniul TIC (ECDL START/ Operator introducere, validare şi prelucrare date sau EqualSkills/ Competenţe informatice) în vederea îmbunătăţirii accesului la ocupare după executarea pedepsei

2) 1602 angajaţi (cu vârste cuprinse între 20-54 de ani din sistemul penitenciar) formaţi în domeniul TIC (ECDL START/ COMPLET/ Operator introducere, validare şi prelucrare date), în vederea îmbunătăţirii activităţilor, competenţelor şi a modalităţii de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenţie

3) un sistem flexibil de instruire (adaptat nevoilor grupului ţintă) creat, format din 16 săli mobile, active la nivel naţional pe o perioadă de 18 luni

4) o reţea naţională constituită pentru îmbunătăţirea sistemului de instruire din unităţile penitenciare, formată din 102 multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC

5) 44 workshop-uri despre principiul egalităţii de şanse şi posibilităţile de ocupare pentru persoanele aflate în detenţie organizate de către  cei doi promotori, experţi din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în penitenciare, spitale penitenciar, centre de reeducare, penitenciare de minori şi tineri

6) o conferinţă de lansare a proiectului, o conferinţă de promovare a incluziunii sociale şi a posibilităţilor de angajare pentru persoanele aflate în detenţie şi un eveniment organizat, respectiv “Bursa locurilor de muncă pentru persoanele aflate în detenţie” (eveniment desfăşurat în Clubul deţinuţilor în Penitenciarul Bucureşti-Rahova)       

7) 27 anunţuri în presă (pentru promovarea şi  publicarea achiziţiilor din cadrul proiectului)

8) 3000 pliante de promovare ale proiectului

9) materiale de promovare postate lunar pe site-urile partenerilor şi a proiectului

10) site-ul proiectului www.ticpentrureintegrare.ro.

Prin intermediul proiectului, angajaţii care realizează activităţi cu şi pentru persoanele aflate în detenţie sunt mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare ale educaţiei. Persoanele aflate în detenţie au dobândit competenţe minime de operare PC în vederea facilitării accesului pe o piaţă a muncii inclusivă şi coesivă.

Având în vedere că trăim într-o societate în care tehnologia joacă un rol determinant în orice domeniu de activitate şi utilizarea calculatorului a devenit un argument în plus pentru integrare, competenţele dezvoltate în cadrul acestui proiect reprezintă dezideratul unui sistem de formare adaptat cerinţelor de pe piaţa muncii, care sunt în continuă evoluţie.

Proiectul a avut în vedere dezvoltarea unor competenţe pe parcursul întregii vieţi, care vor asigura şanse de integrare socială şi profesională a deţinuţilor/cadrelor într-o societate în care respectul faţă de celălalt indiferent de etnie, statut social, stare de sănătate sau gen reprezintă cheia coeziunii sociale.

Mai multe informaţii cu privire la proiect şi la activităţile desfăşurate se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

 

sigla

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved