Noutăţi despre stadiul implementării proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc” – februarie 2013

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte în oameni!”
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătățirea accesului È™i a participării grupurilor vulnerabile
pe piaÈ›a muncii”
Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”
Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031
                                                                                                                                                                                                                                                                                    19.02.2013
 
In luna martie se finalizează formarea angajaÅ£ilor din sistemul penitenciar românesc
 
In luna martie 2013, continuă cursurile EqualSkills cu noi grupe formate din persoane aflate în detenÅ£ie în penitenciarele: Miercurea Ciuc, Târgu MureÅŸ, Bacău, BistriÅ£a, TimiÅŸoara, Arad, Târgu Jiu, Slobozia, BucureÅŸti-Rahova, BucureÅŸti-Jilava, Penitenciarele de Minori ÅŸi Tineri TichileÅŸti ÅŸi Craiova. Totodată se finalizează instruirea ECDL Start/Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date cu 5 grupe formate din angajaÅ£i ai unităţilor penitenciare: Gherla, Poarta Albă, Slobozia, BucureÅŸti-Jilava, precum ÅŸi ai AdministraÅ£iei NaÅ£ionale a Penitenciarelor.
Proiectul este extrem de apreciat în sistemul penitenciar din România, mărturie fiind impresiile culese de la persoanele care au participat la activităţile organizate în cadrul proiectului:
 
„… Pot spune, fără teama de a greÅŸi, că acest curs mi-a oferit noi perspective în dezvoltarea mea profesională. Cu toate că nu eram un novice în utilizarea computerului, acest curs m-a ajutat enorm în actualizarea ÅŸi sistematizarea cunoÅŸtinÅ£elor în domeniul aplicaÅ£iilor din suita MS Office. Faptul că am absolvit acest curs cu medie mare mi-a sporit încrederea în mine ÅŸi în capacităţile mele. Cel mai important lucru mi se pare a fi acela că diploma ECDL este recunoscută internaÅ£ional ÅŸi îmi oferă posibilităţi ÅŸi ÅŸanse sporite de integrare socială ÅŸi de a-mi construi o carieră în viitor”Persoană privată de libertate din Penitenciarul BucureÅŸti Rahova participantă la programul ECDL Start/Operator introducere, validare si prelucrare date.
 
„Vreau să particip la acest curs deoarece mă ajută pe parcursul vieÅ£ii mele, adică după ce o să  ies din C.R. Târgu-Ocna când o să vreau să mă angajez o să mă ajute enorm” – Persoană privată de libertate din Centrul de Reeducare Târgu-Ocna participantă la programul Equal Skills.
 
 „CunoÅŸtinÅ£ele dobândite la acest curs ÅŸi deprinderile formate le valorific zilnic în desfăşurarea atribuÅ£iilor de serviciu cât ÅŸi pe plan personal” – Angajat în Penitenciarul BucureÅŸti Rahova participant la programul ECDL Start/Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date.
 
 
Proiectul aflat în implementare decătre Euroaptitudini S.A. ÅŸi AdministraÅ£ia NaÅ£ională a Penitenciarelor vizează creÅŸterea ÅŸanselor de incluziune socială ÅŸi facilitarea integrării/reintegrării pe piaÅ£a muncii a persoanelor care execută pedepse privative de libertate. “Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”este centrat peformare profesională a 3700 persoane, iar până în prezent la activităţile de formare au participat/participă inclusiv în seria curentă peste 3100 persoane. Astfel, s-au realizat până acum:
 
1.Formarea profesională în domeniul TIC (ECDL START/ Equal Skills) a unui numar aproximativ de 1450 de persoane cu vârste cuprinse între 16-54 ani, care execută pedepse privative de libertate în unităţile penitenciare la nivel naÅ£ional, în vederea îmbunătăţirii accesului la ocupare după executarea pedepsei.
 
2.Formarea profesională în domeniul TIC a peste 1550 de angajaÅ£i cu vârste cuprinse între 20-54 de ani din sistemul penitenciar în vederea îmbunătăţirii activităţilor, competenÅ£elor ÅŸi a modalităţii de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenÅ£ie.
 
3.Sistemul flexibil de 16 săli mobile, active la nivel naÅ£ional pe o perioadă de 18 luni, în vederea formării profesionale adaptată la nevoile grupului Å£intă.
 
4.ReÅ£eaua naÅ£ională de 102 multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC, necesară îmbunătăţirii sistemului de instruire din unităţile penitenciare.
 
Mai multe informaÅ£ii cu privire la proiect ÅŸi la activităţile desfăşurate se găsesc ÅŸi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro 
 
 
 Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved