Noutăţi despre stadiul implementării proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc” – august 2012

 

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”
Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”
Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”
Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031
 
                                                                                                                                       31.08.2012
 
Continuă sesiunile de instruire în domeniul TIC cu seria 11
 
 
La sesiunile de instruire ECDL START/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date, programate în luna septembrie, vor participa 18 grupe (dintre care 11 grupe formate din angajaÅ£i ÅŸi 7 grupe formate din persoane privative de libertate) din cadrul următoarelor unităţi: AdministraÅ£ia NaÅ£ională a Penitenciarelor, Penitenciarul Arad, Centrul de Reeducare BuziaÅŸ, Centrul de Reeducare Târgu Ocna, Penitenciarul BistriÅ£a, Penitenciarul BucureÅŸti-Jilava, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul Slobozia.
 
AngajaÅ£ii selecÅ£ionaÅ£i să participe la cursurile de pregătire în domeniul TIC vor avea posibilitatea să îÅŸi îmbunătăţească activităţile, competenÅ£ele ÅŸi modalităţile de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenÅ£ie. AceÅŸtia vor răspunde mai eficient solicitărilor persoanelor private de libertate ÅŸi vor accesa mai rapid informaÅ£iile centralizate în bazele de date din sistemul penitenciar. Vor fi mai competitivi, flexibili ÅŸi adaptaÅ£i la noile cerinÅ£e de pe piaÅ£a muncii ÅŸi din societatea informaÅ£ională.
 
Persoanele private de libertate selecÅ£ionate să participe la cursurile de pregătire în domeniul ECDL START/ Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date îsi pot îmbunătăţi accesul la ocupare după executarea pedepsei.
 
Grupurile Å£intă pot dobândi abilităţi digitale recunoscute la nivel naÅ£ional (prin certificarea CNFPA recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei ÅŸi ProtecÅ£iei Sociale ÅŸi Ministerul EducaÅ£iei, Cercetării, Tineretului ÅŸi Sportului) ÅŸi internaÅ£ional (prin permisul european de conducere a computerului).
 
In luna august 2012, au finalizat sesiunile de instruire ÅŸi testare ECDL Start/Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date cele 19 grupe (dintre care 12 grupe formate din angajaÅ£i ÅŸi 7 grupe formate din persoane private de libertate) din cadrul următoarelor unităţi: Scoala NaÅ£ională de Pregătire a AgenÅ£ilor de Penitenciare Târgu Ocna, Centrul de Reeducare BuziaÅŸ, Penitenciarul BistriÅ£a, Penitenciarul BucureÅŸti-Jilava, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, Penitenciarul Pelendava, Penitenciarul Slobozia, Penitenciarul  Spital Poarta Albă.

Mai multe informaţii cu privire la proiect şi la activităţile desfăşurate se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

 

 

 

 

Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved