Noutăţi despre stadiul implementării proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc” – aprilie 2013

 

 Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte în oameni!”

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătățirea accesului È™i a participării grupurilor vulnerabile pe piaÈ›a muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

 

 

30.04.2013

 

Vizite de monitorizare în unitățile penitenciare din România

 

In perioada 16.04.2013-18.04.2013 s-au efectuat de către membrii echipei de implementare din partea beneficiarului, 3 vizite de monitorizare privind derularea sesiunilor de instruire în domeniul  IT (EqualSkills) în Penitenciarele: Brăila, Tulcea È™i Giurgiu. La cea din urmă a participat È™i coordonatorul echipei de implementare din partea AdministraÈ›iei NaÈ›ionale a Penitenciarelor.

Obiectivele misiunilor au fost: verificarea derulării activităților conform calendarului de instruire, verificarea documentelor și materialelor suport, verificarea echipamentelor cu care sunt dotate sălile mobile și verificarea respectării măsurilor de identitate vizuală (semnalizarea locației și a echipamentelor).

Concluziile menÈ›ionate în rapoarte sunt pozitive.

Activitățile de instruire (EqualSkills capitolul 1 – NoÈ›iuni de bază despre calculator, 2 – Desktop È™i rezolvarea exerciÈ›iilor aferente capitolelor predate) s-au desfășurat conform calendarului de instruire.

Toate documentele È™i materialele suport verificate au fost conforme, iar echipamentele funcÈ›ionale. LocaÈ›iile È™i echipamentele sunt semnalizate corespunzător, respectând condiÈ›iile prevăzute în manualul de identitate vizuală.

In luna  următoare se vor desfășura È™i alte vizite de monitorizare în unitățile penitenciare din România.

In luna aprilie 2013, au continuat sesiunile de instruire EqualSkills cu grupele formate din persoane private de libertate aflate în Penitenciarele: BotoÈ™ani, Brăila, Tulcea, Arad, TimiÈ™oara, Giurgiu, Mărgineni, BucureÈ™ti-Rahova, BucureÈ™ti-Jilava, BistriÈ›a, Oradea, Craiova, Drobeta Turnu Severin È™i Centrul de Reeducare Târgu Ocna.

Sesiunile de instruire EqualSkills programate a se desfășura în luna mai 2013, vor demara în a doua parte a lunii în Penitenciarele: Giurgiu, Mărgineni, Spital Târgu Ocna, Aiud, BucureÈ™ti-Jilava, BucureÈ™ti-Rahova, Oradea, Craiova È™i Drobeta Turnu Severin. Dupa evaluarea participanÈ›ilor la curs, de către instructorul IT, pe baza exerciÈ›iilor rezolvate È™i a proiectului, aceÈ™tia vor primi certificarea EqualSkills, recunoscută la nivel internaÈ›ional.

In Penitenciarul BucureÈ™ti-Jilava se va desfășura programul de iniÈ›iere – competenÈ›e informatice cu 2 grupe formate din persoane private de libertate.  În urma promovării acestui program, participanÈ›ii vor obÈ›ine diplomă recunoscută internaÈ›ional – EqualSkills, precum È™i certificat CNFPA/ANC, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, ProtecÈ›iei Sociale È™i Persoanelor Vârstnice È™i de Ministerul EducaÈ›iei NaÈ›ionale.

Programele de formare profesională (EqualSkills, Competențe informatice) sunt menite să contribuie la:

– facilitarea accesului pe piaÈ›a muncii pentru persoanele private de libertate, după eliberarea din penitenciar;

– obÈ›inerea unor certificări recunoscute internaÈ›ional È™i/sau naÈ›ional;

– facilitarea accesului la cursuri de formare profesională a persoanelor cu dificultăți de integrare pe piaÈ›a muncii;

 facilitarea accesului la noile tehnologii a grupului È›intă dezavantajat;

– îmbunătățirea cunoÈ™tinÈ›elor persoanelor aflate în detenÈ›ie;

– conÈ™tientizarea importanÈ›ei È™i a necesității învățării continue, formării È™i dezvoltării profesionale, precum È™i a utilizării noilor tehnologii, indiferent de sex, vârstă, etnie;

– creÈ™terea stimei de sine;

– creÈ™terea motivaÈ›iei.

 

      Mai multe informaÅ£ii cu privire la proiect ÅŸi la activităţile desfăşurate se găsesc ÅŸi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.            

 

                     Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare


 

 

 

 

 

 

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved