Noutăţi despre stadiul implementării proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”
Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”
Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031
 

                                                                                                                            29.06.2012

 

Noutăţi despre stadiul implementării proiectului

„Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

 

 

In intervalul iulie – august 2012 sunt programate a se organiza sesiuni de instruire ÅŸi testare ECDL Start/Operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date în Scoala NaÅ£ională de Pregătire a AgenÅ£ilor de Penitenciare Târgu Ocna, Centrul de Reeducare BuziaÅŸ, Penitenciarul BistriÅ£a, Penitenciarul BucureÅŸti-Jilava, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, Penitenciarul Pelendava, Penitenciarul Slobozia, Penitenciarul  Spital Poarta Albă.

 

La sesiunile de instruire vor participa 19 grupe (dintre care 12 grupe formate din angajaţi şi 7 grupe formate din persoane private de libertate).

 

Programele de formare profesională din cadrul proiectului sunt menite să contribuie la:

 

– îmbunătăţirea activităţii angajaÅ£ilor din sistemul penitenciar românesc ÅŸi a modalităţii de abordare utilizată în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenÅ£ie

– perfecÅ£ionarea abilităţilor digitale ale grupului Å£intă vizat

– îmbunătăţirea perioadei detenÅ£iei ÅŸi a vieÅ£ii socio-profesionale după liberare

facilitarea accesului la noile tehnologii a grupului țintă dezavantajat

– conÈ™tientizarea importanÈ›ei È™i a necesității învățării continue, formării È™i dezvoltării profesionale, precum È™i a utilizării noilor tehnologii, indiferent de sex, vârstă, etnie

creșterea stimei de sine

creșterea motivației

  

Si în luna iulie promotorii din partea AdministraÅ£iei NaÅ£ionale a Penitenciarelor vor organiza workshop-uri despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare dedicate persoanelor aflate în detenÅ£ie.

 

                      Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare


© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved