MATERIAL INFORMATIV PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI SI REZULTATE INREGISTRATE PROIECT “CONSILIERE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ LA STANDARDE EUROPENE PENTRU ANTREPRENORI ȘI MANAGERI” ID PROIECT 61622 – martie 2013

 

„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”

„Investeste in oameni!”

 

MATERIAL INFORMATIV PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI SI REZULTATE INREGISTRATE PROIECT “CONSILIERE ȘI FORMARE PROFESIONALÄ‚ LA STANDARDE EUROPENE PENTRU ANTREPRENORI ȘI MANAGERI” ID PROIECT 61622 – martie 2013

 

27.03.2013 – Euroaptitudini în parteneriat cu WIFI RO SA, Institute for Economic Promotion of the Austria Federal Economic Chamber (WIFI Austria) ÅŸi AsociaÈ›ia Oamenilor de Afaceri din România, în calitate de beneficiar, au implementat proiectul ”CONSILIERE ÅžI FORMARE PROFESIONALÄ‚ LA STANDARDE EUROPENE PENTRU ANTREPRENORI ÅžI MANAGERI”, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară 3 ”CreÅŸterea adaptabilităţii lucrătorilor ÅŸi întreprinderilor”, Domeniul Major de IntervenÅ£ie 3.1 ”Promovarea culturii antreprenoriale”, contract POSDRU/92/3.1/61622. Proiectul a fost organizat în perioada 1 octombrie 2010 – 31 martie 2013.

 

501 de antreprenori din 8 zone ale României au participat la sesiunile de workshop “GândeÈ™te profitabil! Noi provocări È™i oportunități pentru mediul de afaceri actual” organizate în 8 mari oraÅŸe ale ţării: BucureÅŸti, Craiova, IaÅŸi, Sinaia, Sibiu, TimiÅŸoara, ConstanÅ£a, Cluj-Napoca. AceÅŸtia au beneficiat cu titlu gratuit de serviciile Centrului de consiliere È™i asistență în afaceri lansat în cadrul proiectului.

 

51 de persoane care şi-au declarat intenţia de a iniţia o activitate independentă au luat parte la Cursul de Perfecționare pentru Competențe Antreprenoriale, care s-a finalizat cu obţinerea Certificatului de Competențe Antreprenoriale A.N.C. şi a unei diplome recunoscută internațional eliberată de WIFI Austria. Gradul de promovabilitate la examene a fost 100%.

Un total de 208 de persoane cu funcÅ£ii de conducere din întreprinderi, în special din microîntreprinderi ÅŸi IMM-uri, au participat la sesiunile de workshop “GândeÈ™te profitabil! Noi provocări È™i oportunități pentru mediul de afaceri actual” ÅŸi au luat parte la  Cursul de PerfecÈ›ionare pentru CompetenÈ›e în Management ce s-a finalizat cu obÈ›inerea Certificatului de CompetenÈ›e Manageriale C.N.F.P.A., dar È™i cu o diplomă de absolvire eliberată de WIFI Romania. Åži la aceste examene, gradul de promovabilitate a fost 100%.

Obiectivul general al proiectului a vizat promovarea culturii antreprenoriale ÅŸi dezvoltarea competenÅ£elor antreprenoriale ÅŸi manageriale în vederea îmbunătăţirii performanÅ£ei ÅŸi formării profesionale actuale a antreprenorilor ÅŸi managerilor din cele 8 regiuni de dezvoltare, pentru a utiliza eficient oportunităţile existente pe piaţă ÅŸi pentru a spori competitivitatea în afaceri.

 

Mai multe detalii despre proiect se găsesc pe www.gandesteprofitabil.ro .

 

Pentru informații suplimentare:

Dan Renţea

Asistent manager EUROAPTITUDINI S.A.

contact@gandesteprofitabil.ro

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved