MATERIAL INFORMATIV PRIVIND EVOLUȚIA PROIECTULUI “CONSILIERE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ LA STANDARDE EUROPENE PENTRU ANTREPRENORI ȘI MANAGERI” ID PROIECT 61622 –iulie 2012

 

EUROAPTITUDINI S.A., WIFI RO S.A., Institute for Economic Promotion of the Austrian Federal Economic Chamber (WIFI Austria) alături de AsociaÈ›ia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) au continuat organizarea Cursului de PerfecÈ›ionare pentru CompetenÈ›e Antreprenoriale, Grupa II BucureÅŸti, care s-a finalizat în data de 3 iulie 2012. Cursul de PerfecÈ›ionare pentru CompetenÈ›e Antreprenoriale se desfăşoară la nivelul proiectului “Consiliere È™i formare profesională la standarde europene pentru antreprenori È™i manageri”, cofinanÅ£at din Fondul Social European.

Pe parcursul lunii iulie, cei 15 antreprenori ai grupei a II-a a Cursului de PerfecÈ›ionare pentru CompetenÈ›e Antreprenoriale au finalizat trainingul cu modulul Plan de afaceri ÅŸi au susÅ£inut cele două tipuri de examene: examenul C.N.F.P.A., în urma căruia toÅ£i candidaÅ£ii au obÅ£inut Certificatului de CompetenÈ›e Antreprenoriale C.N.F.P.A ÅŸi examenul în urma căruia au primit o diplomă eliberată de WIFI Austria.

Cursul de PerfecÈ›ionare pentru CompetenÈ›e Antreprenoriale va avea în total trei grupe în BucureÈ™ti È™i una la IaÈ™i, în perioada februarie 2012 – ianuarie 2013. Înscrierea este gratuită pentru toÈ›i antreprenorii interesaÈ›i, direct la adresa contact@gandesteprofitabil.ro

Proiectul, finanÈ›at prin intermediul Programului OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – „CreÈ™terea adaptabilității lucrătorilor È™i a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenÅ£ie 3.1, vizează promovarea culturii antreprenoriale È™i dezvoltarea competenÈ›elor antreprenoriale È™i manageriale în vederea îmbunătățirii performanÈ›ei È™i formării profesionale actuale a antreprenorilor È™i managerilor din cele 8 regiuni de dezvoltare, pentru a utiliza eficient oportunitățile existente pe piață È™i pentru a spori competitivitatea în afaceri.

Detalii referitoare la modul de acces al centrului de consiliere È™i asistență în afaceri înfiinÅ£at în cadrul proiectului “Consiliere È™i formare profesională la standarde europene pentru antreprenori È™i manageri” POSDRU 92/3.1/S/61622, se găsesc pe www.gandesteprofitabil.ro,

 Pentru informaÈ›ii suplimentare:

Dan Renţea

Asistent manager EUROAPTITUDINI S.A.

contact@gandesteprofitabil.ro

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved