MATERIAL INFORMATIV PRIVIND EVOLUȚIA PROIECTULUI “CONSILIERE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ LA STANDARDE EUROPENE PENTRU ANTREPRENORI ȘI MANAGERI” ID PROIECT 61622 –martie 2013

 

„Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”

„InvesteÅŸte în oameni!”

MATERIAL INFORMATIV PRIVIND EVOLUÈšIA PROIECTULUI “CONSILIERE ȘI FORMARE PROFESIONALÄ‚ LA STANDARDE EUROPENE PENTRU ANTREPRENORI ȘI MANAGERI” ID PROIECT 61622 –martie 2013

 

25.03.2013 – EUROAPTITUDINI S.A., WIFI RO S.A., Institute for Economic Promotion of the Austrian Federal Economic Chamber (WIFI Austria), alături de AsociaÈ›ia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) au finalizat organizarea Cursului de PerfecÈ›ionare pentru CompetenÈ›e Antreprenoriale, Grupa IV IaÅŸi. Cursul de PerfecÈ›ionare pentru CompetenÈ›e Antreprenoriale s-a desfăşurat în cadrul proiectului “Consiliere È™i formare profesională la standarde europene pentru antreprenori È™i manageri”, cofinanÅ£at din Fondul Social European.

Grupa a IV-a a Cursului de PerfecÈ›ionare pentru CompetenÈ›e Antreprenoriale, care s-a derulat la Hotel Unirea din IaÅŸi a fost formată din 10 persoane. Trainingul s-a adresat antreprenorilor È™i persoanelor care doresc să înceapă o afacere. Cursul de PerfecÈ›ionare pentru CompetenÈ›e Antreprenoriale s-a desfăşurat pe parcursul a 16 zile urmărind teme precum Introducere în antreprenoriat, Comportament antreprenorial, Contabilitate, LegislaÅ£ie antreprenorială, Marketing, Organizarea afacerii, Leadership È™i Resurse umane, Plan de afaceri

Pe parcursul lunii martie 2013, cei 10 antreprenori ai grupei a IV-a a Cursului de PerfecÈ›ionare pentru CompetenÈ›e Antreprenoriale au susÅ£inut cele două tipuri de examene: examenul A.N.C., în urma căruia toÅ£i candidaÅ£ii au obÅ£inut Certificatului de CompetenÈ›e Antreprenoriale A.N.C. (05.03.2013) ÅŸi examenul în urma căruia au primit o diplomă eliberată de WIFI Austria (14-15 martie 2013).

ParticipanÅ£ii au avut de asemenea posibilitatea să câÅŸtige premii în cadrul ediÅ£iei a IV-a a concursului „CompetenÅ£e antreprenoriale de câÅŸtig”. CâÅŸtigătorii au fost anunÅ£aÅ£i pe www.gandesteprofitabil.ro .

Cursul de PerfecÈ›ionare pentru CompetenÈ›e Antreprenoriale din cadrul proiectului proiectului “Consiliere È™i formare profesională la standarde europene pentru antreprenori È™i manageri” POSDRU 92/3.1/S/61622 a avut în total patru grupe: trei grupe în BucureÈ™ti È™i una la IaÈ™i. Înscrierea a fost gratuită pentru toÈ›i antreprenorii interesaÈ›i.

Toate detaliile referitoare la training se găsesc pe www.gandesteprofitabil.ro sau direct la adresa contact@gandesteprofitabil.ro .

 

Pentru informații suplimentare:

Dan Renţea

Asistent manager EUROAPTITUDINI S.A.

contact@gandesteprofitabil.ro

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved