Invitatie participare privind deschiderea procedurii de cercetare a pietei – Studiu al pietei „Servicii dezvoltare website”

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
“Investeste in oameni!”
 
 
 
ANUNT PUBLICITAR
 
ANUNT PRIVIND DESCHIDEREA
PROCEDURII DE cercetare a pietei – studiu al pietei
“SERVICII DEZVOLTARE WEBSITE”
 
 
  • Achizitor: S.C. EUROAPTITUDINI S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Mendeleev nr. 7-15, mezanin, sector 1, cod postal 010361, Romania, telefon 021-319.72.26, fax 021-319.72.27, email office@euroaptitudini.ro.
 
  • Obiectul contractului:Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) Cod CPV  72413000-8 astfel: Servicii de proiectare a website-ului Achizitorului (consultanta, concept grafic/design, proiectare, testare, instalare, optimizare si instruirea personalului non-tehnic al Achizitorului) – in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data incheierii Contractului, dar nu mai tarziu de 20.01.2011;
                       Informatii suplimentare se regasesc in Documentatia pentru ofertanti.
 
  • Identificarea Proiectului: „Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri” POSDRU/92/3.1/S/61622.
 
·         Sursa de finantare a contractului: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” – Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, „Investeste in oameni!”.
 
  • Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
 
  • Documentatia pentru ofertanti: este gratuita si se poate ridica zilnic, intre orele 9.00 – 17.00, de la adresa sediului achizitorului din Mun. Bucuresti, Str. Mendeleevnr. 7-15, mezanin, sector 1, cod postal 010361, Romania.
 
  • Solicitarile de informatii suplimentare sau clarificari se vor transmite NUMAI in scris, la nr. de fax 021-319.72.27, sau la adresasediului achizitorului din Mun. Bucuresti, Str. Mendeleevnr. 7-15, mezanin, sector 1, cod postal 010361, Romania, pana la data de 10.12.2010, ora 14.00.
 
  • Termenul maxim de raspuns la solicitarile de clarificari: 13.12.2010, ora 17.00. Raspunsul la clarificari va fi postat si pe website-ul www.euroaptitudini.ro.
 
  • Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in plic inchis, la adresa achizitorului din Mun. Bucuresti, Str. Mendeleev nr. 7-15, mezanin, sector 1, cod postal 010361, Romania.
 
·         Data limita de depunere a ofertelor: 16.12.2010, ora 10.00.

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved