Instruire şi certificare ECDL în cadrul Primăriei Sectorului 2

       În luna Iunie 2009, în cadrul Primăriei Sectorului 2 a fost organizată instruirea unui număr de 30 de funcÅ£ionari publici în vederea obÅ£inerii diplomei ECDL Complet. O mare parte dintre aceÅŸtia au fost certificaÅ£i ECDL Complet, urmând ca pe 07.09.2009 să înceapă o nouă sesiune de instruire pentru încă 40 de funcÅ£ionari publici.
        EUROaptitudini a avut o colaborare cu Primăria Sectorului 2 ÅŸi în anul 2007 când s-a realizat instruirea ÅŸi certificarea unui număr de 120 de angajaÅ£i.

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved