Informare privind sustenabilitatea proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”, POSDRU/96/6.2/S/60031

sigla proiect

 Acţiuni întreprinse în vederea asigurării sustenabilităţii proiectului

 „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”, POSDRU/96/6.2/S/60031

 

În data de 30 septembrie 2013 reprezentanţii legali din partea Euroaptitudini S.A. şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au încheiat un contract de parteneriat în care au fost menţionate drepturile şi obligaţiile partenerilor în vederea asigurării sustenabilităţii proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”, POSDRU/96/6.2/S/60031 care a fost finanţat prin intermediul Fondului Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Sustenabilitatea urmăreşte consolidarea şi dezvoltarea sistemului de formare profesională în cadrul sistemului penitenciar din România, asigurând accesibilitate nediscriminatorie tuturor beneficiarilor, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, categorie socială, etc. pentru toate tipurile de cursuri şi certificări introduse pe durata implementării proiectului, pe baza resurselor umane şi materiale constituite prin proiect.

Ulterior, experţii din partea Euroaptitudini S.A. au întocmit o procedură privind desfășurarea sesiunilor de formare în sistemul penitenciar românesc, necesară asigurării sustenabilității proiectului, care sumarizează informaţiile privind organizarea de cursuri şi examinări conform desfăşurării acestora pe durata proiectului, atât pentru certificările cu recunoaştere naţională cât şi pentru cele cu recunoaştere internaţională, care a fost pusă la dispoziția reprezentanţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Vor fi publicate materiale informative cu privire la demersurile realizate în vederea asigurării sustenabilităţii proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” pe site-ul proiectului (www.ticpentrureintegrare.ro) și site-urile www.euroaptitudini.ro, www.anp.gov.ro.

sigla

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved