Incepand cu luna ianuarie 2011, 100 de angajati din sistemul penitenciar participa la cursurile din cadrul Etapei de formare de multiplicatori


Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „ImbunataÅ£irea accesului ÅŸi a participarii grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”

Titlul proiectului: „Pregatire TIC la standarde europene in sistemul penitenciar romanesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031


Începând cu luna ianuarie 2011,  100 de angajaÅ£i din sistemul penitenciar participa la cursurile din cadrul Etapei de formare de multiplicatori

 

În cadrul proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”, derulat de SC Euroaptitudini SA în, parteneriat cu AdministraÅ£ia NaÅ£ională a Penitenciarelor, începând cu data de 17 ianuarie a.c. se desfăşoară cursurile de Formator È™i ECDL Complet, cu obiectivul de a crea a o reÈ›ea naÈ›ională de 100 multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC, necesară îmbunătățirii sistemului de instruire din unitățile penitenciare. Cursurile se vor finaliza în luna iulie a.c.

La sesiunile de instruire vor participa 100 angajaÈ›i ai sistemului penitenciar care, în urma promovării cursurilor ECDL Complet È™i de Formator, vor obÈ›ine diplome recunoscute la nivel naÈ›ional prin certificarea CNFPA. De asemenea, în urma testării ECDL Complet se va obÈ›ine Permisul European de Conducere a Computerului, recunoscut la nivel internaÈ›ional.

OfiÅ£erii ÅŸi agenÅ£ii de penitenciare selecÅ£ionaÅ£i să participe la cursurile de pregătire a multiplicatorilor de formare profesională în domeniul TIC vor avea posibilitatea să îÅŸi  îmbunătăţească activităţile, competenÅ£ele ÅŸi modalităţile de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenÅ£ie. AceÅŸtia vor răspunde mai eficient solicitărilor persoanelor private de libertate ÅŸi vor accesa mai rapid informaÅ£iile centralizate în bazele de date din sistemul penitenciar. Vor fi mai competitivi, flexibili ÅŸi adaptaÅ£i la noile cerinÅ£e de pe piaÅ£a muncii ÅŸi din societatea informaÅ£ională.

Programa cursului de Formator cuprinde aspecte legate de tehnici ÅŸi metode de instruire, planificarea unei sesiuni de instruire, abilităţi de comunicare, lucrul cu temperamente dificile, rezolvarea problemelor dificile în situaÅ£ii de instruire. ParticipanÅ£ii îÅŸi vor însuÅŸi tehnicile de bază pentru a pregăti ÅŸi susÅ£ine o sesiune de instruire, de la exprimare verbală, la comunicare non-verbală ÅŸi la utilizarea mijloacelor vizuale. Se vor parcurge tehnicile de formare, oferindu-se elementele de bază pentru a înÅ£elege comportamentul unui grup. Se va sublinia importanÅ£a planificării ÅŸi a stabilirii obiectivelor. CursanÅ£ii îÅŸi vor perfecÅ£iona capacitatea de a susÅ£ine prezentări eficiente ÅŸi îÅŸi vor însuÅŸi regulile de aur pentru un prezentator.

Metodele folosite vor fi: prezentarea powerpoint, brainstorming-ul, studii de caz, lucrul pe echipe, conversaţia euristica, dezbateri, exerciţii, jocuri de rol şi chestionare.

ParticipanÅ£ii vor învăţa să identifice nevoile de formare, însuÅŸindu-ÅŸi metode specifice privind planificarea, organizarea, desfăşurarea ÅŸi evaluarea procesului de formare, precum ÅŸi de revizuire a unui program de formare.

La finalul cursului, participanÅ£ii îÅŸi vor lărgi cunoÅŸtinÅ£ele referitoare la felul cum învaţă adulÅ£ii, vor cunoaÅŸte ÅŸi vor pune in aplicare tehnici ÅŸi metode de instruire variate, vor fi capabili să planifice ÅŸi să livreze module de instruire ÅŸi vor avea abilităţi de comunicare ÅŸi prezentare îmbunătăţite.

Programa pentru cursul ECDL Complet este alcătuită din cele 7 module menţionate mai jos:

MODULUL 1 – Utilizarea noÅ£iunilor de baza ale tehnologiei informaÅ£iei

MODULUL 2 – Utilizarea sistemului de operare Windows pentru stocarea, prelucrarea ÅŸi organizarea informaÅ£iei

MODULUL 3 – Utilizarea unei aplicaÅ£ii de procesare de texte (Word) la nivel de baza

MODULUL 4 – Utilizarea aplicaÅ£iilor software specializate pentru calcul tabelar (Excel)

MODULUL 5 – Utilizarea aplicaÅ£iilor software specializate pentru baze de date (Access)

MODULUL 6 – Utilizarea aplicaÅ£iilor software specializate pentru realizarea unei prezentări (PowerPoint) 

MODULUL 7            – Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare – reÅ£eaua Internet.

Permisul ECDL Complet indică faptul că deÅ£inătorul a trecut un test teoretic care evaluează conceptele de baza ale Tehnologiei InformaÅ£iei ÅŸi ÅŸase teste practice care evaluează competenÅ£a de baza a deÅ£inătorului în utilizarea unui computer personal ÅŸi în folosirea unor aplicaÅ£ii ale calculatorului întâlnite în activităţile curente.

În urma implementării proiectului, multiplicatorii de formare vor putea continua activităţile de instruire în domeniul TIC (cursurile Equal Skills, ECDL START ÅŸi ECDL Complet) în unităţile penitenciare pentru alte persoane aflate in detenÅ£ie ÅŸi angajaÅ£i din sistem.

Proiectul se derulează în perioada 01.10.2010-30.09.2013 ÅŸi contribuie la îmbunătăţirea sistemului de formare profesională în sistemul penitenciar romanesc ÅŸi la facilitarea integrării grupurilor Å£intă într-o societate inclusivă ÅŸi informaÅ£ională.

“Pregătire TIC la standarde europene in sistemul penitenciar romanesc” este centrat pe:       


1. Formare profesionala in domeniul TIC (ECDL START/ Equal Skills) pentru 2000 de persoane cu vârste cuprinse intre 16-45 ani, care executa pedepse privative de libertate in unităţile penitenciare la nivel naÅ£ional, în vederea îmbunătăţirii accesului la ocupare după executarea pedepsei.

2. Formare profesionala in domeniul TIC pentru 1600 de angajaÅ£i cu vârste cuprinse intre 25-54 de ani din sistemul penitenciar in vederea îmbunătăţirii activităţilor, competentelor ÅŸi a modalităţii de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenÅ£ie.

            3. Dezvoltarea unui sistem flexibil de 16 săli mobile, active la nivel naÅ£ional  pe o perioadă de 30 luni, în vederea formarii profesionale adaptată la nevoile grupului Å£intă.

            4. Crearea unei reÅ£ele naÅ£ionale de 100 multiplicatori de formare profesionala in domeniul TIC, necesară îmbunătăţirii sistemului de instruire din unităţile penitenciare.

 


Utilizarea calculatorului – un argument in plus pentru integrare


                                                                                  

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved