Fundaţia ECDL susţine celebrarea Zilei Internaţionale a Societăţii Informaţionale

În ultimii zece ani, FundaÅ£ia ECDL a continuat să lucreze pentru creÅŸterea nivelului de cunoaÅŸtere ÅŸi abilitate TIC în societatea noastră, pentru a spori gradul de încredere al oamenilor în utilizarea calculatorului ca ÅŸi instrument ÅŸi a facilita astfel accesul la Societatea InformaÅ£ională pentru toÅ£i cetăţenii. Prin portofoliul său extins de programe de certificare TIC, FundaÅ£ia ECDL a stabilit standardul internaÅ£ional în ce priveÅŸte abilităţile de utilizare a calculatorului pentru orice persoana care foloseste un calculator in activitatile zilnice.

Ziua InternaÅ£ională a Societăţii InformaÅ£ionale, sărbătorită în fiecare an pe data de 17 mai, are ca obiectiv creÅŸterea gradului de cunoaÅŸtere cu respect la oportunităţile pe care utilizarea Internetului ÅŸi a celorlalte TIC le deschide naÅ£iunilor ÅŸi economiilor mondiale, dar ÅŸi cu privinţă la modalităţi de depăşire a „prăpastiei digitale” (digital divide). Această sărbătoare promovează cunoaÅŸterea puterii pe care TIC o au în construirea societăţilor în care orice cetăţean are acces, poate utiliza, crea ÅŸi schimba informaÅ£ii ÅŸi cunoÅŸtinÅ£e pentru a-ÅŸi atinge adevăratul potenÅ£ial.

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved