Formator

Cursul se încadrează ca tematică în cerinţele actuale ale Uniunii Europene în domeniul asigurării calităţii în Educaţie şi Formare Profesională.


Tipul programului: Perfecţionare

Tematica cursului:

Cursul “Formator” oferă metode inovatoare de predare şi urmăreşte tot procesul de instruire de la identificarea nevoii de pregătire până la planificare, marketing, organizare şi evaluarea cursanţilor.

Cursul este structurat astfel:

Modulul 1 – Pregătirea programului/ stagiului de formare

Modulul 2 – Pregătirea formării practice

Modulul 3 – Realizarea activităților de formare

Modulul 4 – Evaluarea participanților la formare

Modulul 5 – Evaluarea programului/ stagiului de formare

Modulul 6 – Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  (Igiena și securitatea în muncă cu respectarea legislației specifice)

Durata cursului: 40 ore

Nivel studii: Acest curs se adresează tuturor persoanelor cu studii superioare, fiind recomandat celor care activează în domeniul formării profesionale, respectiv profesorilor, învăţătorilor, educatorilor, managerilor şi trainerilor din companiile private sau din ONG-uri precum şi funcţionarilor publici responsabili de instruire.

Evaluare: Examenul de absolvire se susţine în prezenţa comisiei de autorizare desemnată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

La absolvire cursanţii vor dobândi o diplomă recunoscută la nivel naţional şi îşi vor dezvolta abilităţile de comunicare, pregătire, organizare şi evaluare, devenind specialişti, astfel încât vor aplica cu uşurinţă noi metode şi tehnici de instruire, esenţiale în programul de formare.


Notă: Începând cu 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, toţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătire pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire (art. 23, alin. 1, din OG 129/2000).

 
© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved