Finalul proiectului Phare „Instruirea modernă începe cu ECDL online!”

Pe 16 decembrie 2008, orele 14:00 va avea loc conferinÅ£a de presă ce marchează finalizarea proiectului „Instruirea modernă începe cu ECDL Online!”. Evenimentul va avea loc la IaÅŸi, în cadrul Ramada IaÅŸi City Center, sala Roma din str. Grigore Ureche, nr.27. Tot atunci va avea loc ÅŸi festivitatea de înmânare a Permiselor ECDL celor 71 de cursanÅ£i care au promovat toate cele 4 examene din cei 100 de înscriÅŸi în cadrul proiectului. 

           Până la această dată au promovat integral 71 de cursanÅ£i, urmând ca până la sfârÅŸitul acestei luni să susÅ£ină examenele ÅŸi restul cursanÅ£ilor înscriÅŸi.   
           Proiectul „Instruirea modernă începe cu ECDL online!” este finanÅ£at prin programul Phare 2005 – Coeziune Economică ÅŸi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieÅ£i pentru calificarea ÅŸi recalificarea forÅ£ei de muncă, consorÅ£iul partenerial fiind format din EUROaptitudini SA, SC SoftNet SRL ÅŸi SC EUROaptitudini SRL – filiala IaÅŸi.Obiectivul general al acestui proiect a fost promovarea creÅŸterii productivităţii angajaÅ£ilor la locul de muncă în scopul susÅ£inerii unei calităţi mai ridicate a locurilor de muncă, precum ÅŸi cresterea competitivităţii ÅŸi adaptabilităţii forÅ£ei de muncă in regiunea Nord Est, prin dezvoltarea unei platforme de e-Learning ÅŸi a unui conÅ£inut educaÅ£ional adecvat în vederea obÅ£inerii Permisului European de Conducere a Calculatorului.
           Pentru realizarea acestui proces de învăţare, unul dintre partenerii din cadrul acestui proiect, SC SoftNet Business Services SRL, a dezvoltat o platformă de e-Learning ce foloseÅŸte 5 maÅŸini de tip server, pentru care a fost instalat produsul software IBM Workplace Collaborative Learning v2.7, ÅŸi care oferă posibilitatea de învăţământ asincron. Pe această platformă au fost integrate modulele de conÅ£inut ce fac obiectul sesiunilor de instruire. Pentru realizarea acestor module s-a instalat un software dedicat dezvoltării de cursuri, anume IBM Lotus LMS Authoring Tool.  
           Instruirea online presupune parcurgerea celor 4 module de conÅ£inut (Windows XP, Word, Excel ÅŸi Internet), în ritmul stabilit de fiecare cursant în parte, aceÅŸtia având libertatea de a îÅŸi organiza programul de învăţare în funcÅ£ie de propriile preferinÅ£e. CursanÅ£ii au avut la dispoziÅ£ie câte 3 săptămâni pentru parcurgerea unui modul, iar după parcurgerea primelor două, s-a organizat timp de o săptămână o sesiune de examinare pentru fiecare dintre cele două module. Examinarea a avut loc la sediul EUROaptitudini – filiala IaÅŸi, din str. I.C. Bratianu, nr. 20-22, IaÅŸi, între 13 ÅŸi 18 octombrie a.c. După finalizarea acestei etape, a început cea de-a doua etapă de instruire online, continuând cu celelalte două module – Microsoft Excel ÅŸi Internet – ÅŸi participarea la noua sesiune de examinare aflată acum în desfăşurare.   
  
Vă aÅŸteptăm la conferinÅ£a de presă ÅŸi rămânem la dispoziÅ£ia dvs. pentru orice detalii!

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved