Finalul proiectului Phare „Instruiţi pentru o slujbă mai sigură!”

În perioada ianuarie 2008 – decembrie 2008 ECDL ROMANIA în parteneriat cu EUROaptitudini ÅŸi Camera de ComerÅ£ Industrie ÅŸi Agricultură Vaslui au derulat proiectul „InstruiÅ£i pentru o slujbă mai sigură” finanÅ£at în cadrul programului Phare 2005 Coeziune Economică ÅŸi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieÅ£i pentru calificarea ÅŸi recalificarea forÅ£ei de muncă.
 
În cadrul proiectului, au fost organizate sesiuni de instruire ÅŸi certificare destinate celor 120 angajaÅ£i din regiunea Nord – Est, cu scopul dezvoltării abilităţilor de operare pe calculator ÅŸi învăţarea notiunilor de bază ale limbii engleze. 92 dintre participanÅ£ii la sesiunile testare din cadrul acestui proiect au obÅ£inut Permisul European de Conducere a Computerului (program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator) ÅŸi 120 angajaÅ£i au obÅ£inut certificate Business Language Testing Service (care atestă nivelul cunoÅŸtinÅ£elor de limbă engleză).
            La sesiunile de instruire ECDL ÅŸi BULATS au fost implicaÅ£i angajaÅ£i din cadrul următoarelor companii/organizaÅ£ii : Atlaro SRL, Agrana Juice Romania, Cascon & Co SRL, Castrum Corporation, Comprest SA,Confectii SA, Da SRL, Everest SRL, Gaz Est, Hidrotehnica, Jacard Tex SRL, Loracrit SRL, Miniprod SRL, Mirba oil SRL, Prima moda SRL, Racova SA, Rotrans SA, Safir SRL, Scir SA, Smartextyl SRL, Sovcon SRL, Stemar SRL, Ulerom SA, Uniserv SA, Vascar SA, Vastex SA.
           Ca urmare a implicării în proiect, grupul Å£intă (angajaÅ£i ÅŸi companii), a beneficiat de: certificate recunoscute la nivel european ÅŸi internaÅ£ional, dobândind mobilitate ÅŸi flexibilitate crescută pe piaÅ£a muncii prin dezvoltarea unor abilităţi moderne, încredere în forÅ£ele proprii ÅŸi în calităţile profesionale care pot fi dobândite prin instruire constituind premisele unei dezvoltări ulterioare, nivel ridicat de productivitate, competitivitate si eficienţă, adaptat cerinÅ£elor europene.
Instruirea angajaÅ£ilor s-a realizat prin intermediul sălii mobile de instruire/testare, dotată cu echipamente moderne ÅŸi performante achiziÅ£ionate în cadrul proiectului „InstruiÅ£i pentru o slujbă mai sigură”, precum ÅŸi cu echipamentele puse la dispoziÅ£ie de solicitant/partener.
 
              Prin intermediul proiectului s-a organizat o campanie de promovare, a sistemului de învăţare pe tot parcursul vieÅ£ii, a avantajelor formării continue ÅŸi dezvoltării de noi competenÅ£e în concordanţă cu nevoile existente pe piaÅ£a muncii, susÅ£inută prin conferinÅ£ele de promovare desfăşurate în fiecare judeÅ£ al regiunii Nord Est. In cadrul acestor conferinÅ£e au fost distribuite pliante ÅŸi mape de promovare. Vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin intermediul anunÅ£urilor difuzate în presă.
Despre rezultatele proiectului ÅŸi bunele practici s-a discutat în cadrul conferinÅ£ei de finalizare care a avut loc în data de 17.12.2008, la Vaslui.

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved