Finalul proiectului Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc – sept 2013

sigla proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investeşte în oameni!”

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile

pe piaţa muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                                                                                                                                                                                    30.09.2013

 

În luna septembrie s-a finalizat perioada de implementare a  proiectului

„Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”

marcată prin conferinţa de finalizare şi de promovare a incluziunii sociale

 

În data de 25 septembrie 2013 s-a desfăşurat la Hotel Siqua conferinţa finalizare/ promovare a incluziunii sociale din cadrul proiectului strategic “Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”, organizată de Euroaptitudini S.A., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, eveniment la care au participat 56 persoane.

D-nul Dimitriu Matei – manager proiect a deschis oficial conferinţa şi a dat cuvântul d-nei Manuela Ileana Pieleanu – Director General Adjunct Administraţia Naţională a Penitenciarelor care a prezentat demersurile întreprinse de partener în vederea implementării cu succes a proiectului, subliniind impactul major pe care acest proiect l-a avut atât în rândul angajaţilor din sistemul penitenciar cât şi al persoanelor private de libertate. Prezentarea rezultatelor obţinute ca urmare a implementării proiectului a fost realizată de către d-nele Albin (fostă Bartel) Sorina Alexandra  – Asistent manager proiect, EUROAPTITUDINI S.A. şi Munteanu Ioana Daniela – coordonator echipă de implementare partener 1 Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Au fost prezentate toate rezultatele obţinute ca urmare a implementării proiectului, punându-se accentul pe cele mai semnificative, respectiv:

1) 2007 persoane private de libertate formate în domeniul TIC (ECDL START/ Operator introducere, validare şi prelucrare date sau EqualSkills/ Competențe informatice) în vederea îmbunătăţirii accesului la ocupare după executarea pedepsei

2) 1602 angajaţi din sistemul penitenciar formaţi în domeniul TIC (ECDL START/ COMPLET/ Operator introducere, validare şi prelucrare date), în vederea îmbunătăţirii activităţilor, competenţelor şi a modalităţii de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenţie

3) un sistem flexibil de instruire (adaptat nevoilor grupului ţintă) creat, format din 16 săli mobile, active la nivel naţional pe o perioadă de 19 luni

4) o reţea naţională constituită pentru îmbunătăţirea sistemului de instruire din unităţile penitenciare, formată din 102 multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC

         

Prezentarea rezultatelor obţinute ca urmare a implementării proiectului, s-a finalizat cu descrierea măsurilor necesare în vederea asigurării sustenabilităţii proiectului.Au fost împărtăşite impresiile grupului ţintă (două persoane private de libertate aflate în detenţie în Penitenciarul Bucureşti Jilava) şi au fost difuzate 2 materiale audio care conţineau impresiile celor 10 angajaţi şi 10 persoane private de libertate cu privire la sesiunile de formare organizate în cadrul proiectului, la care au participat.

Conferinţa s-a finalizat cu festivitatea de înmânare a diplomelor pentru formatorii şi directorii de penitenciare, ulterior multiplicatorii de formare şi-au prezentat impresiile cu privire la desfăşurarea sesiunilor de instruire, testare şi certificare în sistemul penitenciar românesc.

După conferinţă, mai multe ziare şi agenţii de presă online au prezentat ştiri cu privire la acest eveniment.

                                      poza 1

Mai multe informaţii cu privire la proiect şi la activităţile desfăşurate se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

sigla

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved