Finalizarea proiectului “Fii proactiv, învaţă permanent – Module de training pentru îmbunătăţirea abilităţilor personalului MAE”

 

Finalizarea proiectului

        “Fii proactiv, învaţă permanent – Module de training pentru îmbunătăţirea abilităţilor personalului MAE”

 

În intervalul mai – iulie 2014, 85 angajaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe au urmat cursul ECDL Complet şi 50 de persoane au urmat ECDL Complet pe platforma de e-learning în cadrul proiectului “Fii proactiv, învaţă permanent – Module de training pentru îmbunătăţirea abilităţilor personalului MAE”, în care Euroaptitudini SA a avut calitatea de furnizor de formare.

Prin intermediul proiectului, 130 angajaţi ai MAE au beneficiat de o certificare a competenţelor recunoscută la nivel internaţional, sunt mai competitivi, flexibili şi adaptaţi la noile cerinţe de pe piaţa muncii şi din societatea informaţională.

Utilizarea TIC de către funcţionarii publici şi aderarea instituţiei la standardul ECDL prezintă numeroase beneficii, printre care amintim:

– reducerea timpului de prelucrare a informaţiilor în format electronic;

– reducerea timpului de răspuns a autorităților și instituțiilor publice la provocările apărute şi la sarcinile administrative;

– îmbunătăţirea eficienţei şi a comunicării dintre angajaţii instituţiilor şi cetăţeni;

– îmbunătăţirea colaborării cu alte instituţii în activitatea de elaborare şi transmitere a diverselor documentaţii, etc.

Proiectul “Fii proactiv, învaţă permanent – Module de training pentru îmbunătăţirea abilităţilor personalului MAE”, implementat în perioada octombrie 2011 – august 2014 de către Ministerul Afacerilor Externe (în calitate de beneficiar) este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA).

Scopul proiectului a vizat mărirea eficacităţii activităţii Ministerului Afacerilor Externe în vederea îmbunătăţirii durabile a capacităţii administraţiei publice din România, iar obiectivul principal a fost axat pe dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor şi modernizarea funcţiei de formare profesională a MAE.

Programele de formare s-au desfăşurat în perioada decembrie 2013 – iulie 2014 şi au vizat instruirea unui număr de 409 angajați ai Ministerului Afacerilor Externe, personal diplomatic și nediplomatic, în domenii variate precum: negocieri internaționale, comunicare și diplomație publică, relații internaționale, management, management de proiect, managementul resurselor umane, management financiar și contabilitate, formare de formatori, achiziții publice, tehnologia informației, limbi străine, cultură și civilizație.

Conferinţa de finalizare a proiectului, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele obţinute în urma implementării, a avut loc ieri 11.08.2014, la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Aleea Alexandru, nr. 31, Sector 1, Bucureşti.

La eveniment au fost prezenţi angajați ai Ministerului Afacerilor Externe, beneficiari din cadrul proiectului, D-na Carmen Dobrotă – Director PODCA.

poza 1    poza 2

poza 3    poza 4

 

 

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved