Final de proiect “Cunoştinte de utilizarea calculatorului şi informatică medicală pentru creşterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România”

sigla proiect

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Titlul proiectului: „Cunoştinţe de utilizarea calculatorului şi informatică medicală pentru creşterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/51697

 

30.08.2013

 

La final de proiect

“Cunoştinţe de utilizarea calculatorului şi informatică medicală

pentru creşterea adaptabilităţii asistentelor medicale

din spitalele din România”

 

Peste 4.400 asistenţi şi asistente medicale instruite şi/sau formate, 384 sesiuni de instruire, testare şi certificare, 41 de judeţe acoperite sunt doar câteva dintre cifrele reprezentative pentru acest proiect, prin intermediul lor cuantificandu-se rezultatele atinse pe parcursul celor 3 ani de implementare.

Proiectul, în care S.C. Euroaptitudini S.A. a participat în calitate de partener, alături de beneficiar, Ministerul Sănătăţii, se află la final de implementare.

Demarat la 1 septembrie 2010, acest proiect a vizat îmbunătăţirea mobilităţii şi a adaptabilităţii personalului sanitar mediu din spitalele din Romania la condiţiile în schimbare ale sistemelor sanitare prin îmbunătăţirea competenţelor şi aptitudinilor în domeniul ITC şi al noilor tehnologii. Acest obiectiv a fost atins prin intermediul a doua activităţi principale: instruirea, testarea şi certificarea a peste 4.000 de asistenţi şi asistente medicale în cunoştinţe de bază de operare a calculatorului (finalizate cu certificări recunoscute la nivel internaţional ECDL START/ şi naţional ANC/CNFPA), precum şi formarea a 400 de asistente şi asistenţi medicale/i în formatori la nivelul unităţilor sanitare din toata ţara.

În urma activităţii de instruire, testare şi certificare, 4.008 asistenţi şi asistente medicale au participat la cursuri ECDL START/ Operator introducere, prelucrare şi validare date, organizate în 344 de sesiuni (grupe), care s-au desfăşurat în toate cele 41 de judeţe ale ţării, precum şi capitala Bucureşti. Dintre aceştia 3.943 persoane au obţinut certificarea CNFPA recunoscută la nivel naţional şi 15 credite EMC recunoscute la nivelul sistemului sanitar. Aceştia au dobândit competenţe IT pe care le pot utiliza în cadrul sistemului medical, sprijinind astfel integrarea noilor tehnologii în practica medicală curentă.

În urma activităţii de formare, 400 de asistenţi şi asistente medicale care au participat la cursurile de informatică medicală au dobândit competenţe care vor sprijini procesul de integrare a sistemelor informatice dedicate şi a noilor tehnologii în practica medicală curentă. Totodată, în urma participării la cursuri, aceştia au obţinut şi 20 de credite EMC recunoscute în sistemul sanitar. Cei 400 de asistenţi şi asistente medicale vor contribui la creşterea capacităţii spitalelor de a-şi evalua şi dezvolta resursele umane necesare în contextul introducerii sistemelor informatizate şi a noilor tehnologii.

Proiectul contribuie la realizarea unui nivel IT unitar pentru personalul medical mediu, care îi permite o conduită profesională la nivelul standardelor europene, contribuind la obţinerea unui sistem de sănătate competitiv. Pregătirea personalului medical mediu, prin implementarea soluţiilor IT în unităţile sanitare, constituie o decizie cheie pentru managementul şi performanţa sistemului de sănătate.

            Pentru informaţii suplimentare:

Croitoru Dana Luminiţa

Coordonator partener EUROAPTITUDINI S.A.

dana.croitoru@euroaptitudini.ro

 

Catrina Alexandra

Asistent de proiect partener EUROAPTITUDINI S.A.

alexandra.catrina@euroaptitudini.ro

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved