CONCURS Fii CreaTIC!

poza concurs facebook

 

Dă Like la pagina Facebook EUROAPTITUDINI, trimite-ne un comment (comentariu CreaTIC de cel puţin două fraze) la poza de concurs (de pe pagina Euroaptitudini) în care să ne scrii cum te ajută tehnologia în viaţa de elev (în mod legal, etic şi moral), apoi dă Share la concurs, invită-ţi prietenii să te voteze. Dacă vei avea cele mai multe Like-uri/ voturi la comment, noi te vom premia!

Vor fi desemnaţi trei câştigători: cele trei comentarii cu cel mai mare număr de voturi (Like-uri) obţinute până la data de 15 aprilie 2014 ora 12 a.m. (ora prânzului).

Pentru validarea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să trimită un mesaj privat cu titlul <Concurs Facebook> în care vor specifica numele şi prenumele reale, vârsta, nr. de telefon, adresa e-mail şi orasul din care provin. Detalii despre concurs, regulament, modalitatea de înscriere, cât şi despre premiile pe care EUROAPTITUDINI le oferă se găsesc pe pagina Facebook EUROAPTITUDINI https://www.facebook.com/EUROaptitudini  şi pe www.euroaptitudini.ro.

 

Regulament:

Definiţii:

Tema concursului: Scrierea unui comentariu, de cel puţin două fraze, într-o manieră cât mai creativă, care să ilustreze contribuţia tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în viaţa de elev (într-un mod legal, etic şi moral).

Poza de concurs: Este imaginea care anunţă şi promovează concursul « Fii CreaTIC! » şi este publicată pe site-ul Facebook, la adresa https://www.facebook.com/EUROaptitudini .

1. ORGANIZATOR:

Concursul « Fii CreaTIC! » este organizat de EUROAPTITUDINI (denumită în continuare « Organizator ») cu sediul în Str. Calea Griviţei, nr. 6, Bucureşti, Sector 1, România, Nr. RC J40/22879/1994, Cod unic RO6522046, Tel: +4 021 316 99 33, Fax: +4 021 319 72 26, e-mail: office@euroaptitudini.ro .

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoara pe pagina Facebook EUROAPTITUDINI, aflată la adresa https://www.facebook.com/EUROaptitudini

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul “Fii CreaTIC!"  se desfăşoara în perioada 12 martie 2014 – 15 aprilie 2014.

Vor fi desemnaţi trei câştigători: cele trei comentarii cu cel mai mare număr de voturi (Like-uri) obţinute până la data de 15 aprilie 2014 ora 12 a.m. (ora prânzului).

Rezultatele vor fi afişate pe data de 16 aprilie 2014 pe pagina Facebook EUROAPTITUDINI, nu mai târziu de ora 18.00.

4. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Concursul “Fii CreaTIC!" se desfăşoara exclusiv pe pagina Facebook EUROAPTITUDINI de pe website-ul www.facebook.com, la adresa https://www.facebook.com/EUROaptitudini .

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie:

– să deţină un cont de utilizator pe site-ul Facebook.com

– să dea Like paginii EUROAPTITUDINI aflată pe Facebook

– să trimită un Comment (comentariu de cel putin doua fraze) la poza de concurs în care să ne scrie cum îi ajută tehnologia în viaţa de elev (în mod legal, etic şi moral)

– să dea Share la acest concurs

– să-şi invite prietenii să dea Like la comentariu lor de la poza de concurs, de pe pagina Facebook Euroaptitudini

– să trimită un mesaj privat cu titlul <Concurs Facebook> în care vor specifica numele şi prenumele reale, vârsta, nr. de telefon, adresa e-mail şi orasul din care provin.

Sunt acceptate comentariile la poza de concurs care să explice tema concursului, în măsura în care textul respectă limitele decenţei. Vor fi şterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa sau au un limbaj neadecvat.

EUROAPTITUDINI îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a comentariilor ce nu respectă cerinţele concursului. Se acceptă câte un comentariu pentru fiecare candidat înscris în concurs.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează:

– că are vârsta minima împlinită de 14 ani şi că poate dovedi că este elev de liceu (orice formă de învăţământ preuniversitar);

– că are drepturile de autor asupra conţinutului pe care îl publică în cadrul concursului (EUROAPTITUDINI nu este răspunzătoare în cazul în care participanţii utilizează conţinut care încalcă prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor);

– că are cunoştinţă că orice reproducere în orice media este interzisă de lege; pentru drepturi de reproducere, vă rugăm să contactaţi autorii;

– acordul privind postarea, înscrierea şi utilizarea conţinutului publicat în cadrul concursului organizat de EUROAPTITUDINI la adresa https://www.facebook.com/EUROaptitudini, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor

– că prin publicarea comentariului se respectă tema concursului “ Fii CreaTIC! »

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment, dacă EUROAPTITUDINI observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu tema concursului şi cu prezentul regulament. EUROAPTITUDINI consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, EUROAPTITUDINI nu va considera respectiva participare validă.

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 14 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie şi care poate dovedi că este elev de liceu (orice formă de învăţământ preuniversitar).

Prin excepţie de la cele mai sus prevăzute, nu pot participa: angajaţii firmei organizatoare precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Vor fi desemnaţi trei câştigători şi premiile vor fi acordate acelor concurenţi ale căror comentarii vor primi cele mai multe voturi (prin opţiunea Like) până la data de 15 aprilie 2014 ora 12.00 a.m.

Stabilirea ierarhiei concurenţilor şi desemnarea câştigătorilor se vor realiza de către un juriu numit de către Organizator, care va valida numărul de voturi primite de fiecare candidat. Organizatorul îşi rezervă toate drepturile în privinţa modului de organizare şi funcţionare a juriului.

Rezultatul concursului va fi anunţat pe pagina Facebook EUROAPTITUDINI pe data de 15 aprilie 2014, dar nu mai târziu de ora 18.00, ulterior, câştigătorii putând să intre în posesia premiilor puse la dispoziţie de Organizator.

Reprezentantul Organizatorului va contacta câştigătorii telefonic/e-mail, în maximum 5 zile lucrătoare de la data câştigării concursului.

Premiile concursului sunt acordate numai după întocmirea formalitaţilor necesare de predare a premiului.

Participanţii minori (având vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani neimpliniţi) şi/sau cei de cetăţenie străina vor îndeplini formalităţile de primire a premiului cu respectarea legislaţiei române în vigoare.

Dacă persoanele declarate câştigătoare nu răspund telefonic/e-mail în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză se vor redirecţiona către persoanele ale căror comentarii sunt următoarele ca număr de voturi. În acest caz câştigătorii vor intra în posesia premiilor după acest termen de 10 de zile lucrătoare.

7. PREMII

Premiile acordate constau în :

PREMIUL I:             voucher în valoare de 624,32 lei, reprezentând curs ECDL Profil BAC – 6 module la sediul EUROAPTITUDINI din Bucureşti.

PREMIUL II:            voucher în valoare de 515,40 lei reprezentând curs ECDL Profil Start BAC – 4 module la sediul EUROAPTITUDINI din Bucureşti.

PREMIUL III:           voucher în valoare de 400,00 lei reprezentând curs ECDL – 2 module la alegere la sediul EUROAPTITUDINI din Bucureşti.

În caz de egalitate de voturi, departajarea se va face de către juriul numit de Organizator, în funcţie de gradul de respectare a temei concursului din comentariul publicat.

În cadrul acestui  concurs, nu este posibilă înlocuirea premiilor mai sus menţionate prin contravaloarea acestora în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

Câştigătorii vor putea intra în posesia premiilor (voucherelor)  prezentându-se la sediul EUROAPTITUDINI din Str. Calea Griviţei, nr. 6, et. 5, Sector 1, Bucureşti, având în posesia lor o copie după cartea de identitate şi documente doveditoare care să ateste calitatea de elev într-o formă de învăţământ preuniversitară. Cursurile ECDL se vor desfăşura la adresa sus menţionată, în cadrul grupelor formate din perioada urmatoare finalizării concursului.

Câştigătorii vor intra în posesia premiilor după reţinerea şi plata de către Organizator, din suma arătată anterior, a tuturor impozitelor/ taxelor/ contribuţiilor cerute de legea în vigoare la data premierii.

Organizatorul are obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozitul pe venitul din premiu, precum şi orice alte taxe, impozite sau contribuţii cu regim de reţinere la plătitorul de venit, pentru fiecare câştigător.

Premiile vor fi acordate câştigătorilor sub condiţia ca aceştia să nu fie descalificaţi ca urmare a nerespectării prezentului regulament.

8. AMÂNAREA / ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul  va putea fi amânat / întrerupt în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul pe pagina Facebook EUROAPTITUDINI, la adresa https://www.facebook.com/EUROaptitudini .

9. DREPTURILE DE AUTOR

Participanţii îşi asumă răspunderea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra conţinutului pe care îl înscriu în concurs.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica orice participant ce încearcă să obţină foloase de pe urma unor imagini sau texte ce nu le aparţin sau pentru care nu au acceptul de utilizare a proprietarilor de drept.

Comentariile publicate trebuie să respecte o minima decenţă; vor fi şterse textele obscene, violente sau alt gen de conţinut neadecvat.

Înscrierea în concurs implică acordul ca textele publicate să poată fi expuse şi utilizate de către EUROAPTITUDINI, cu menţionarea numelui autorului.

10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul nu are ca scop strângerea şi utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui concurs.

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

– colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de email pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârsta, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

– stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucarii datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator ţi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asumă nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text, participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

EUROAPTITUDINI îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

EUROAPTITUDINI îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea EUROAPTITUDINI sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzator sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

12. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.facebook.com pe pagina Facebook EUROAPTITUDINI https://www.facebook.com/EUROaptitudini , la secţiunea “Notes” şi pe site-ul www.euroaptitudini.ro.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina Facebook EUROAPTITUDINI aflată la adresa https://www.facebook.com/EUROaptitudini . Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

13. CONTACT:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs vă rugăm să ne scrieţi la office@euroaptitudini.ro

 

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved