Evolutie Proiect”Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”luna martie 2011

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                          28.03.2011

Continuă sesiunile de instruire şi testare

pentru multiplicatorii de formare profesională în domeniul TIC

Până în 28.03.2011 au participat la sesiunile de instruire ÅŸi testare din cadrul proiectului „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc”, 10 grupe formate din angajaÅ£i ai sistemului penitenciar românesc, în locaÅ£iile Sovata ÅŸi Amara. ToÅ£i participanÅ£ii au promovat testările CNFPA ÅŸi ECDL, procentul de promovabilitate fiind de 100%. AceÅŸtia vor obÈ›ine diplome recunoscute la nivel naÈ›ional (aferente programelor de perfecÅ£ionare promovate formator ÅŸi/sau ECDL/operator introducere, prelucrare ÅŸi validare date) ÅŸi Permisul European de Conducere a Computerului, recunoscut la nivel internaÈ›ional.

Unii dintre angajaÅ£ii care au participat la sesiunea de instruire în domeniul „ECDL/operator introducere prelucrare ÅŸi validare date” au considerat ca prin intermediul acestui curs se oferă posibilitatea învăţării unor lucruri noi ÅŸi acesta contribuie la întregirea cunoÅŸtinÅ£elor despre calculator. AlÅ£ii au participat la acest curs  din dorinÅ£a de adaptare la noi cerinÅ£e ÅŸi dobândirea unor abilităţi necesare pentru îndeplinirea atribuÅ£iilor de serviciu. ParticipanÅ£ii doresc să răspândească cunoÅŸtinÅ£ele dobândite ÅŸi în sistemul penitenciar sau în unităţile în care activează.

 

AngajaÅ£ii care au participat la sesiunea de instruire „formator” le-au fost îndeplinite aÅŸteptările cu privire la cursul urmat, în sensul că au dobândit cunoÅŸtinÅ£e ÅŸi aptitudini noi pe care le vor folosi în mai multe situaÅ£ii. AceÅŸtia au apreciat caracterul aplicativ al cursului. Aceste abilităţi, deprinderi ÅŸi cunoÅŸtinÅ£e dobândite la curs vor fi puse în aplicare atât în viaÅ£a personală cât ÅŸi în cea profesională cu colegii ÅŸi cu detinuÅ£ii.

Astăzi a demarat instruirea altor 2 grupe la Sovata şi Amara (o grupă pentru cursul formator şi o grupă pentru ECDL/operator, introducere, prelucrare şi validare).

Proiectul se derulează în parteneriat de către S.C. Euroaptitudini S.A. ÅŸi AdministraÅ£ia NaÅ£ională a Penitenciarelor în perioada 01.10.2010-30.09.2013. „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc” contribuie la îmbunătăţirea sistemului de formare profesională în sistemul penitenciar romanesc ÅŸi la facilitarea integrării grupurilor Å£intă într-o societate inclusivă ÅŸi informaÅ£ională.

Mai multe informaţii cu privire la proiect se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

Utilizarea calculatorului – un argument in plus pentru integrare 

                                                             


© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved