Evolutie Proiect”Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc ”Luna Iulie 2011

Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „InvesteÅŸte in oameni”

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului ÅŸi a participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii”

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc”

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

                                                                                                                                     27.07.2011

 

Finalizarea sesiunilor de instruire din cadrul etapei 5 „Etapa de formare de multiplicatori”

 

In data de 01.07.2011 s-a finalizat instruirea ultimelor două grupe alcătuite din angajati ai sistemului penitenciar românesc, urmând ca aceÅŸtia să obÅ£ină diplome recunoscute la nivel naÈ›ional ÅŸi internaÈ›ional.

 

În cadrul acestei etape, procentul de promovabilitate la testările CNFPA, a fost de 100%. La testările ECDL, un cursant a primit Permisul European de Conducere a Computerului – Start, iar toÅ£i ceilalÅ£i Permisul ECDL Complet.

 

Odată cu finalizarea acestei serii, Euroaptitudini S.A. ÅŸi AdministraÅ£ia NaÅ£ională a Penitenciarelor au creat o reÅ£ea naÅ£ională de multiplicatori de formare profesională în domeniul TIC, formată din 102 persoane (angajaÅ£i din sistemul penitenciar românesc), participanÅ£i la ambele sesiuni de instruire (ECDL/Operator, introducere, validare ÅŸi prelucrare date ÅŸi formator).

 

Multiplicatorii de formare, deÅ£inători/viitori detinători ai certificărilor recunoscute la nivel naÅ£ional de către CNFPA (pentru formator ÅŸi operator introducere, validare ÅŸi prelucrare date), precum ÅŸi ai certificării ECDL recunoscută la nivel internaÅ£ional în peste 148 ţări, vor putea continua activităţile de instruire în domeniul TIC (cursurile Equal Skills, ECDL START/ COMPLET/ AVANSAT) în unităţile penitenciare.

 

Atât în urma centralizării chestionarelor de evaluare dar mai ales pe baza discuÅ£iilor avute pe parcursul derulării sesiunilor de instruire cu instructorii IT (ECDL) ÅŸi pentru cursul de formator, a reiesit faptul că majoritatea angajaÅ£ilor doresc să răspândească cunoÅŸtinÅ£ele dobândite în unităţile în care activează. Unii dintre participanÅ£i au apreciat că prin intermediul acestui pachet de cursuri li s-a oferit posibilitatea învăţării unor lucruri noi sau a reactualizării cunoÅŸtinÅ£elor, procese care le vor facilita îndeplinirea atribuÅ£iilor de serviciu.

 

 Până la sfârÈ™itul lunii iunie au fost organizate 10 workshop-uri despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare pentru persoanele aflate în detenÅ£ie în următoarele unităţi penitenciare: Penitenciarul Mărgineni, Penitenciarul de minori ÅŸi tineri Craiova, Spitalul Penitenciar ColibaÅŸi, Penitenciarul PloieÅŸti, Penitenciarul TârgÅŸor, Penitenciarul ColibaÅŸi, Penitenciarul Miercurea Ciuc, Penitenciarul Bîrcea Mare, Spitalul Penitenciar BucureÅŸti Rahova, Penitenciarul Tg. Jiu.

 

            În luna iulie s-au organizat alte două workshop-uri. În data de 08.07.2011 s-a derulat la Penitenciarul Codlea al XI-lea workshop despre principiul egalităţii de ÅŸanse ÅŸi posibilităţile de ocupare dedicat persoanelor aflate în detenÅ£ie, cu vârste  cuprinse între 16-45 ani care manifestă interes ÅŸi deschidere pentru programele culturale/educative. Al XII-lea workshop s-a desfăşurat la Spitalul Penitenciar Jilava, în data de 15.07.2011. Aceste activităţi, sustinute de către cei doi promotori, experÅ£i din partea AdministraÅ£iei NaÅ£ionale a Penitenciarelor, sunt menite să îmbunatăţească atât perioda detenÅ£iei cât ÅŸi viaÅ£a socio-profesională după liberare.

 

În următoarea perioadă va demara instruirea angajaÅ£ilor din 16 unităţi penitenciare, în domeniul ECDL Start/Operator, introducere, validare ÅŸi prelucrare date, prin intermediul sistemului flexibil de Săli mobile.

Mai multe informaţii cu privire la proiect se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

 

Utilizarea calculatorului – un argument în plus pentru integrare

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved